Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kırsal Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyon Tiplerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma


Özet Görüntüleme: 99 / PDF İndirme: 53

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10895912

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilirlik, Turizm ve Rekreasyon, Kırsal Kıyı, Bartın

Özet

Artan hareketlilik ve turizm deneyimini artırma eğilimleri, turizmin büyümesindeki önemli faktörlerdendir. Turizm günümüzde hem doğrudan hem de dolaylı olarak sosyo-ekonomik etkileri ile dünyanın en büyük endüstrisi haline gelmektedir. Kırsal kıyı alanları, doğanın güzellikleri ve yerel kültürün zenginlikleri ile turizmin özgün bir bileşimini sunmaktadır. Kırsal kıyı alanları, doğal güzellikleri, geleneksel yaşam tarzları ve yerel kültürel mirası koruyan topluluklara ev sahipliği yapmasıyla turistik potansiyeli yüksek yerlerdir, ancak bu potansiyelin sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Doğal kaynakların ve çevrenin korunması, turizm faaliyetlerinin yoğunluğunun kontrol edilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, kırsal kıyı bölgelerinde turizmin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip faktörlerdir. Gelecekteki turizm altyapılarını kurmak amacıyla turizm planlamalarında, uygun yerlerin tanımlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Bartın ili Kızılkum köyü ve yakın çevresine yönelik doğal ve kültürel peyzaj özelliklerinin incelenerek, koruma kullanım ilkeleri çerçevesinde, sürdürülebilir turizm ve rekreasyon potansiyeli açısından değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışma alanı için uygun olabilecek turizm ve rekreasyon aktiviteleri uzman görüşleri doğrultusunda belirlenmiş olup, önerilen sekiz turizm ve rekreasyon aktiviteleri için elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurularak uygun alan/alanlar tespit edilmiştir.

Referanslar

Aguilar-Becerra, C. D., Frausto-Martínez, O., Pineda, H. A. and Acevedo, J. L. R. (2017). Use of Sustainable Tourism Indicators for Rural Coastal Communities: A Review. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 226, 803-814.

Aref, F. and Gill, S. S. (2009). Rural Tourism Development Through Rural Cooperatives. Nature and Science, 7(10), 68-73.

Ayhan, Ç. K., Taşlı, T. C., Özkök, F. and Tatlı, H. (2020). Land Use Suitability Analysis of Rural Tourism Activities: Yenice, Turkey. Tourism Management, 76, 103949.

Benliay, A. (2009). Peyzaj Planı Oluşturulması Bağlamında Finike-Kumluca Kıyı Bölgesinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 235 s.

Beritelli, P. and Laesser, C. (2017). The Dynamics of Destinations and Tourism Development. Design Science in Tourism: Foundations of Destination Management, 195-214, Springer, Berlin, Germany.

Castellani, V. and Sala, S. (2010). Sustainable Performance Index for Tourism Policy development. Tourism Management, 31(6), 871-880.

Fan, H. (2020). Research on Sustainable Development of Coastal Rural Ecotourism Based on Tourism Perception. Journal of Coastal Research, 115(SI), 53-55.

Fithor, A., Prayitno, S. B., Purwanti, F. and Indarjo, A. (2020). Tourism Suitability, and Carrying Capacity: Prospect Ecotourism (Case Study in Marina Beach Semarang). In E3S Web of Conferences 202, EDP Sciences.

Gıran Taşcıoğlu, S. (2016). Sürdürülebilir Turizm İçin Stratejilerin Geliştirilmesi: Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Örneği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 413 s.

Jayaraman, R., Kumar, B.S. and Singh, S.K. (2021). Remote Sensing and Gis Based Site Suitability Analysıs For Tourism Development in Vaishali Block, Bihar, India. Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment, 15(2), 12-22.

Lantitsou, K. (2017). Eco-Development and Environmental Spatial Planning. Fresenius Environmental Bulletin, 26(2), 1291-1300.

Li, J., (2020). Research on The Development Of Coastal Rural Tourism in China from The Perspective of Industrial Integration. in: Bai, X. and Zhou, H. (eds.), Advances in Water Resources, Environmental Protection, and Sustainable Development. Journal of Coastal Research, 115, 271-273. Coconut Creek (Florida), ISSN 0749-0208.

Mazahreh, S., Bsoul, M. and Hamoor, D. A. (2019). GIS Approach for Assessment of Land Suitability for Different Land Use Alternatives in Semi Arid Environment in Jordan: Case Study (Al Gadeer Alabyad-Mafraq). Information Processing in Agriculture, 6(1), 91-108.

Miller, M. L., Auyong, J. and Hadley, N. P. (2002). Sustainable Coastal Tourism: Challenges for Management, Planning, And Education. Retrieved March, 10, 2017.

Norouzi, A. and Moradi, N. (2019). Eastern Regions of Isfahan Province. Journal of Research and Rural Planning, 8(2), 77-96.

Rogerson, C. M. and Rogerson, J. M. (2020). Coastal Tourism in South Africa: A Geographical Perspective. New Directions in South African Tourism Geographies, 227-247.

Ronizi, S. R. A., Mokarram, M. and Negahban, S. (2020). Utilizing Multi-Criteria Decision to Determine The Best Location for The Ecotourism in The East and Central of Fars Province, Iran. Land Use Policy, 99, 105095, Land Use Policy.

Sharpley, R. (2002). Rural Tourism and The Challenge of Tourism Diversification: The Case of Cyprus. Tourism management, 23(3), 233-244.

Šiljeg, A., Cavrić, B., Šiljeg, S., Marić, I. and Barada, M. (2019). Land suitability zoning for ecotourism planning and development of Dikgatlhong Dam, Botswana. Geographica Pannonica, 23(2), 76-86.

Stoddart, M. C., Catano, G., Ramos, H., Vodden, K., Lowery, B. and Butters, L. (2020). Collaboration gaps and regional tourism networks in rural coastal communities. Journal of Sustainable Tourism, 28(4), 625-645.

Susila, I., Dean, D., Harismah, K., Priyono, K. D., Setyawan, A. A. and Maulana, H. (2023). Does Interconnectivity Matter? An Integration Model of Agro-Tourism Development. Asia Pacific Management Review.

Tawfik, R. and Elsebaei, M. (2022). Assessing The Rural Lodges and Stakeholders'perceptions for Agritourism. Fresenius Environmental Bulletin, 31(11), 10663-10673.

Topay, M. (2003). Bartın-Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 210 s.

Utami, D. D., Dhewanto, W. and Lestari, Y. D. (2023). Rural Tourism Entrepreneurship Success Factors for Sustainable Tourism Village: Evidence from Indonesia. Cogent Business & Management, 10(1), 2180845.

Yayınlanmış

2024-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

Tekdamar, K., & Cengiz, C. (2024). Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyon Tiplerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), 42–57. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895912

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi