TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Özet Görüntüleme: 181 / PDF İndirme: 87

Yazarlar

  • Olca SEZEN DOĞANCILI a Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sinop, Türkiye. (o.dogancili@sinop.edu.tr)
  • Hasan Burak DUMAN Turizm Rehberliği Lisans Öğrencisi, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sinop, Türkiye.
  • Nilüfer ARSLAN Turizm Rehberliği Lisans Öğrencisi, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sinop, Türkiye.
  • Yağmur ÖZDERE Turizm Rehberliği Lisans Öğrencisi, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sinop, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.41

Anahtar Kelimeler:

Turist rehberleri, Öğrenci, Bölüm

Özet

Çalışmanın amacı, lisans düzeyindeki turist rehberliği bölümü öğrencilerinin mesleğe yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu görüşme soruları Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerine görüşme tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Söz konusu görüşmeler form üzerinde yazılı hale getirilerek güvenirliği sağlanmıştır. Elde edilen veriler Microsoft Excel programına aktarılarak sınıflandırılmış ve sonuçlandırılmıştır. Tablolaştırılan verilere göre, öğrencilerin iş kaygısı yaşadıkları, görmüş oldukları derslerde turizm bilinci oluşturmanın yanı sıra iletişim ve kişisel gelişimi sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak rehberlik mesleğinin kazançlarını yeterli gördükleri, uygulama gezisinin ücretinin fazla olduğu ifade edilmiştir. Turist rehberlerinin çok bilinmeyen nadir dillere sahip olmak için dil kurslarının olmasını talep ettiği ve nadir dillere sahip olanlarda gelir artışı sağlaması ile turist rehberlerinin nadir dilleri öğrenmek için teşvik olacakları sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda Turizm Rehberliği bölümü olan yöneticilerinin nadir dillere ilişkin eğitim vermeleri önerilmektedir

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

SEZEN DOĞANCILI, O., DUMAN, H. B., ARSLAN, N., & ÖZDERE, Y. (2019). TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 394–404. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.41

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi