FARKLI DÖVİZ KURLARINDA FİYAT ALGILARI: KALİTE VE FİYAT BİLİNÇLİ TÜKETİM AÇISINDAN KIYASLAMA


Özet Görüntüleme: 128 / PDF İndirme: 69

Yazarlar

  • Hakan ÇELİKKOL Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,Kütahya,Türkiye. (hakan.celikkol@dpu.edu.tr)
  • Aydın KAYABAŞI Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye. (aydin.kayabasi@dpu.edu.tr)
  • Yasemin Deniz KOÇ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,Kütahya, Türkiye. (ydeniz.akarim@dpu.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.49

Anahtar Kelimeler:

Döviz Kurları, Kalite Bilinçli Satın Alma, Fiyat Bilinçli Satın Alma, Fiyat Algıları, Finans - Ekonomi Okuryazarlığı

Özet

Araştırmanın amacı, farklı döviz kurlarına göre karşılaştırmalı olarak tüketicilerin fiyat algılamalarını belirleyerek fiyat ve kalite bilinçli tüketim açısından değerlendirmesini yapmaktır. Araştırmada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde görev yapan 120 akademik personelden anket yöntemi ile elde edilen veriler çok ve tek değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; yüksek fiyat algıları, ürün gruplarına göre yüksek kur ve Türk Lirası’na göre değerlendirmelerde daha pahalı olarak algılanmaktadır. Veriler satın alma niyeti açısından analiz edildiğinde; düşük kurun yüksek kura göre satın alma niyetlerinin kısmen yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca farklı döviz kurlarına yönelik fiyat algılarının ürün kategorilerine göre satın alma niyeti üzerindeki etkileri regresyon analizi ile incelenmiştir. Yüksek kur, düşük kur ve Türk Lirası’na göre ucuz-pahalı ve satın alma niyeti açısından regresyon analiz sonuçları değerlendirildiğinde üç tür değerlendirme sonucunun da satın alma niyeti üzerine negatif etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer ölçek ile bu kapsamda yapılmış benzer bir çalışma olmaması çalışmanın özgünlüğü ve literatüre katkısıdır. Elde edilen bulguların döviz piyasası satınalma davranışı etkileşimi açısından kullanıcılara önemli çıkarımlar sağlaması beklenmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇELİKKOL, H., KAYABAŞI, A., & KOÇ, Y. D. (2019). FARKLI DÖVİZ KURLARINDA FİYAT ALGILARI: KALİTE VE FİYAT BİLİNÇLİ TÜKETİM AÇISINDAN KIYASLAMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 490–501. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.49

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi