Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynaklarının Turizm Çekiciliği Kapsamında Değerlendirilmesi: Ebru Sanatı Örneği


Özet Görüntüleme: 361 / PDF İndirme: 233

Yazarlar

  • Elbeyi PELİT Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye. (elbeyipelit@aku.edu.tr)
  • Turgut TÜRKOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye. (Turgut.turkoğlu44@gmail.com)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.51

Anahtar Kelimeler:

Ebru (Marbling), Intangible Cultural Heritage, Toursim Attractiveness, Turkish Paper Decoration

Özet

Turizm sektöründeki sürdürülebilirliğin sağlanmasında, turizm ürünü olarak kullanılan ürünlerin/değerlerin çeşitlendirilmesi ve korunması önemli yer tutmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Listesinde "Türk Kâğıt Süsleme Sanatı" olarak yer alan ebru sanatının turizm değeri olarak kullanılabilirliği ve turizm ile etkileşiminin ortaya çıkaracağı sonuçların belirlenmesidir. Araştırmada ilk olarak, araştırma kapsamında yer alan kavramlar hakkında literatür taraması yapılarak kuramsal alt yapı ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonraki kısmındaysa anket ve görüşme teknikleri uygulanmıştır. Bu kapsamda, Ankara, Bursa, İstanbul ve Malatya'da düzenlenen ebru sergilerine katılan ziyaretçilerden 194 anket toplanmıştır. Araştırmanın diğer anket uygulaması ise Ankara, İstanbul ve Malatya'daki 84 kursiyerle yapılmıştır. Ayrıca alanında deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılmış ebru sanatçılarıyla görüşme yapılmıştır. Katılımcıların ankete ilişkin verdikleri cevaplar; güvenirlik analizi, yüzde, frekans analizi ve aritmetik ortalama değerleri doğrultusunda değerlendirilerek araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

PELİT, E., & TÜRKOĞLU, T. (2020). Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynaklarının Turizm Çekiciliği Kapsamında Değerlendirilmesi: Ebru Sanatı Örneği . Journal of Recreation and Tourism Research, 7(1), 1–30. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.51

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi