Destinasyonların Tanıtım Amaçlı Kullandıkları Görsellerin ve Sloganların Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 97 / PDF İndirme: 39

Yazarlar

  • Aydın ÜNAL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Kırklareli/ Türkiye. (aydin.unal@klu.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.53

Anahtar Kelimeler:

Destinasyon Pazarlaması, Turistik Görseller, Turistik Sloganlar, Üniversite Öğrencileri, Kırıkkale, Türkiye

Özet

Destinasyon pazarlamasında destinasyonlar farklılıklarını vurgulamak, turistlerde ilgi uyandırabilmek ve turistlerde zihinsel kalıcılığı sağlamak adına çeşitli görsellerden ve sloganlardan yararlanmaktadırlar. Bu çalışmada da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Türkiye destinasyonunun ulusal ve uluslararası tanıtımında kullanılan çeşitli görsellerin ve sloganların üniversite öğrencileri tarafından algılanma düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 281 anket formu 3-6 Şubat 2020 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yüz yüze iletişim kurularak uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programında analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda üniversite öğrencilerinin destinasyonlara ilişkin turistik tanıtım amaçlı görselleri ve sloganları; doğal, sembolik, duygusal, yaratıcılık ve ruhsal yönleriyle algıladıkları ve değerlendirdikleri belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÜNAL, A. (2020). Destinasyonların Tanıtım Amaçlı Kullandıkları Görsellerin ve Sloganların Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(1), 45–55. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.53

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi