Bireysel Performansın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 131 / PDF İndirme: 57

Yazarlar

  • Yeliz Pekerşen Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya/Türkiye

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.54

Anahtar Kelimeler:

Bireysel performans, İşten Ayrılma Niyeti, Otel İşletmesi, Hizmet Sektörü

Özet

Rekabetin her geçen gün artış göstermesi günümüzde, hizmet işletmelerinin insan kaynaklarını elinde tutarak verimli ve etkin bir biçimde kullanabilmesini gerekli kılmaktadır. Çünkü turizm işletmelerinde müşterilerin mal ve hizmetlerle ilgili beklentileri sürekli değişmekte, bu isteklerin de çalışanlar tarafınca hızlı bir biçimde karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle bireysel performans düzeyi yüksek, nitelikli İş görenlerin işletmelere kazandırılmaları ve uzun süreli istihdam edilmeleri önemli bir hususu oluşturmaktadır. Araştırma Konya ilinde beş yıldızlı otel işletmelerinde görev yapan yiyecek-içecek bölümü çalışanlarının bireysel performans düzeylerinin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada 2019 yılı Mayıs ve Haziran aylarında kolayda örneklem yöntemiyle tüm yiyecek içecek bölümü çalışanlarına anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda yiyecek-içecek bölümü çalışanlarının bireysel performans düzeylerinin işten ayrılma niyetleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ortaya koyulmuş, elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirme yapılmış ve gelecekteki araştırmalar için öneriler getirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

Pekerşen, Y. (2020). Bireysel Performansın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma . Journal of Recreation and Tourism Research, 7(1), 56–76. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.54

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi