Dergi Hakkında

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR) amacı Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün araştırma, kavramsal inceleme, derleme makaleleri ve olgu sunumu türündeki çalışmaları yayınlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde alanla ilgili bilginin paylaşımına katkı sağlanmasıdır. Derginin ilk sayısı 30 Mart 2014'te Cilt: 1 Sayı: 1 olarak sitede yayınlanmıştır.

Dergimizde turizm, rekreasyon, ve işletme ile ilgili alanlara ilişkin konuları kapsar. Yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında online olarak yayın yapılır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

Duyurular

Yeni Sayı

Cilt 11 Sayı 2 (2024): JRTR
					Cilt 11 Sayı 2 (2024): JRTR Gör

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR)

ISSN: 2148-5321

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayın Dönemi: Yılda 4 Kez (30 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 30 Aralık)

Yayınlanmış: 2024-06-30

Araştırma Makalesi

Tüm Sayıları Göster