ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ VE REKREASYONLA İLİŞKİSİ

Yazarlar

  • Meryem ALTINAY Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (meltemaltnay@yahoo.com)
  • Sevcan BİLGİMÖZ Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (svcnblgmz@gmail.com)

Anahtar Kelimeler:

rekreasyon, rektreatif alışveriş, alışveriş merkezi

Özet

Günümüzde alışveriş, doğal gereksinimlerin karşılanmasını sağlayan bir eylem değil, fakat aynı zamanda, psikolojik tatmin sağlayan ve boş zamanların değerlendirildiği bir faaliyet niteliğini de taşımaktadır. Bu gelişme, özellikle perakende alışveriş ile eğlence, sanat, kültür ve spor faaliyetlerinin bir araya geldiği alışveriş merkezlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma gerek dünyada gerekse Türkiye‟de zaman geçtikçe gelişme gösteren eğlenceli alışveriş-rekreatif alışveriş anlayışını araştırmaktadır. Sonuçta araştırma kapsamında yer alan alışveriş merkezlerinin tümünün alışveriş ile eğlencenin, sporun, sanatın ve kültürel faaliyetlerin birleştirilmesinin önemini son derece açık bir şekilde kavradıkları ve büyük bir çoğunlukla rekreatif alışveriş uygulamalarını gerçekleştirmeye çalıştıkları gözlemlenmektedir

Yayınlanmış

2015-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ALTINAY, M., & BİLGİMÖZ, S. (2015). ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ VE REKREASYONLA İLİŞKİSİ . Journal of Recreation and Tourism Research, 2(3), 37–47. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/135

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri