ÖĞRENEN ŞEHİRLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6399135

Anahtar Kelimeler:

Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme, Öğrenen Şehirler, Sürdürülebilirlik, UNESCO

Özet

Öğrenmenin hayat boyu bireylerin yaşamında önemli bir yer edinmesinin ardından dünyada farklı şehirlerde öğrenme ve sürdürülebilirlik ilkeleri benimsenmeye başlanmıştır. Öğrenen şehirler ile ilgili olarak en önemli projelerden biri ise UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağıdır. Çalışmanın amacı, öğrenen şehirler yaklaşımını tanımlamakla birlikte öğrenen şehirlerin özelliklerine ve önemine dikkat çekmektir. Çalışmada, yaşam boyu öğrenme, öğrenen şehirler, öğrenen şehirlerin özellikleri hakkında detaylı bir şekilde bilgiler yer verilmiştir ayrıca Öğrenen Şehirler Küresel Ağına üye olan iki şehirde örnek olarak incelenmiştir.

Referanslar

Desjardins, R. (2003). Determinants of literacy proficiency: A lifelong-lifewide learning perspective. International Journal of Educational Research, 39(3), 205-24.

Güleç, İ., Çelik, S., & Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.

House of Science Denmark. (2022). http://www.houseofscience.dk/media/1489/unesco- learningscity-engelsk.pdf Erişim Tarihi: 03.01.2022.

Interreg North Sea Region. (2021). https://northsearegion.eu/2imprezs/news/schools-in- soenderborg-municipality-a-unesco-sustainable-learning-city-focusing-on-behavioural-changes/ . Erişim Tarihi: 06.12.2021.

Juceviciene, P. (2010). Sustainable development of the learning city. European Journal of

Education, 45(3), 419-436.

Kaunas City. (2022). http://en.kaunas.lt/news/kaunas-receives-the-national-award-for-achievements- in-education). Erişim Tarihi: 03.01.2022.

Kaunas City Municipality Council. (2021) .(Strategic Development Plan of Kaunas City Municipality 2016- 2022). http://en.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/10/2015/11/STRATEGIC- DEVELOPMENT-PLAN-OF-KAUNAS-CITY-MUNICIPALITY-UP-TO-2022.pdf Erişim Tarihi: 15.12.2021.

Kearns, P. (2012). Learning cities as healthy green cities: Building sustainable opportunity cities. Australian Journal of Adult Learning. 52 (2), 368-391.

Lido, C., Osborne, M., Livingston, M., Thakuriah, P., & Sila-Nowicka, K. (2016). Older learning engagement in the modern city. International Journal of Lifelong Education, 35(5), 490-50.

Longworth, N. (2006). Learning cities, learning regions, learning communities: Lifelong learning and local government. London. Routledge.

Noguchi, F., Guevara, J. R., & Yorozu, R. (2015). Communities in Action: Lifelong Learning for Sustainable Development. UNESCO Institute for Lifelong Learning. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.739.899&rep=rep1&type=pdf Erişim Tarihi: 28.11.2021.

Osborne, M., Kearns, P., & Yang, J. (2013). Learning cities: Developing inclusive, prosperous and sustainable urban communities. International Review of Education, 59(4), 409-423.

Plumb, D., Leverman, A., & McGray, R. (2007). The learning city in a ‘planet of slums’. Studies in Continuing Education, 29(1), 37-50.

Project Zero Sonderborg. (2022). https://www.projectzero.dk/ Erişim Tarihi: 04.02.2022. Study in Kaunas. (2021). https://kaunasin.lt/en/study-in-kaunas/ . Erişim Tarihi: 11.12.2021. TDK. Türk Dil Kurumu. (2021). https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 08.11.2021.

UIL UNESCO. (2021). https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities Erişim Tarihi: 12.11.2021

UIL UNESCO. (2022). https://uil.unesco.org/event/fifth-international-conference-learning-cities Erişim Tarihi: 03.01.2022.

UIL UNESCO Denmark. (2022). https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/learningcities-denmark-sonderborg-joins-unesco-global-network-0 Erişim Tarihi: 03.01.2022.

UIL UNESCO Kaunas. (2022). https://uil.unesco.org/city/kaunas Erişim Tarihi: 07.01.2022. UN. United Nation. (2010). https://www.un.org/en/ Erişim Tarihi: 03.01.2022.

UNESCO GNLC (Global Network of Learning Cities Guiding Document). (2015) https://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/learning-cities/en-unesco-global- network-of-learning-cities-guiding-documents.pdf Erişim Tarihi: 11.12.2021.

UNESCO Instutite For Life Long Learning. (2021). https://uil.unesco.org/lifelong- learning/learning-cities/members Erişim Tarihi: 10.10.2021.

UTMK (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu. (2021). https://www.unesco.org.tr/Pages/199/128

Erişim Tarihi: 25.12.2020.

Wheeler, L. (2017). TVET and the UNESCO Global Network of Learning Cities: relevance for countries in the Middle East. InternatIonal Journal of traInIng research, 15(3), 245-254.

Yarnit, M. (2015). Whatever became of the learning city?. Journal of Adult and Continuing Education, 21(2), 24-35.

Zhuang, R., Fang, H., Zhang, Y., Lu, A., & Huang, R. (2017). Smart learning environments for a smart city: from the perspective of lifelong and lifewide learning. Smart Learning Environments, 4(1), 1-21.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

BİLGİMÖZ, S. ., & UYGUR, A. (2022). ÖĞRENEN ŞEHİRLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(1), 47–71. https://doi.org/10.5281/zenodo.6399135

Sayı

Bölüm

Kavramsal İnceleme