Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İş Modeli İnovasyonu: Zincir Otel Örnek Olay Çalışması

Yazarlar

  • Akyay UYGUR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara / Türkiye. (akyay.uygur@hbv.edu.tr)
  • Yusuf ORMANKIRAN Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çorum /Türkiye. (yusuformankiran@hitit.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.74

Anahtar Kelimeler:

Otel İşletmelerinde İş Modeli İnovasyonu, İş Modeli, İş Modeli İnovasyonu

Özet

İşletmelerin devamlılığı sağlaması ve rekabet gücünü kaybetmeden sürdürebilmesi için çağa ayak uydurabilmeleri ve işletme içi süreçleri devamlı olarak yenilemesi gerekmektedir. Bu kapsamda işletmeler iş modellerini değiştirmeli ve geliştirmelidir. Bu araştırma ise, otel işletmeleri devamlılığını sağlamak ve rakiplerine karşı üstünlük elde edip, bu üstünlüğü korumak amacıyla mevcut iş modellerinde yaşanan inovasyonun nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak amacıyla yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, inovasyon radarı ölçeği kullanılarak örnek olay incelemesi gerçekleştirilmiştir. İlgili model; inovasyon odaklı, pazarlama odaklı, operasyon odaklı ve ortaklık odaklı olmak üzere dört ana faktör ve 12 alt faktörden (ürün, platform, çözüm, değer elde etme, yönetim, süreç, müşteri, iletişim, müşteri deneyimi, tedarik zinciri, dağıtım kanalı ve eko sistem) meydana gelmektedir. Araştırmada, örnek olay işletme grubu ile ilgili bilgiler internet sitesinde yayınlanan bildirilerden faydalanılarak elde edilmiş olup, araştırma sonucunda, örnek olay işletmesinin başarılı bir iş modeli inovasyonu gerçekleştirdiği görülmektedir. Örnek olay işletmesi her zaman değişime ve yeniliğe açık bir şekilde müşteri odaklı bir yönetim anlayışı çerçevesinde, kalite ve çevre politikaları ile kendilerinin belirlemiş olduğu bir anayasa ve biz anlayışına sahip bir yönetim ile işletmeye ve markaya değer yaratacak uygulamalarla iş modeli inovasyonu sistemini benimsediği söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

2020-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

UYGUR, A., & ORMANKIRAN, Y. (2020). Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İş Modeli İnovasyonu: Zincir Otel Örnek Olay Çalışması. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(4), 481–499. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.74

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi