MESLEK LİSELERİNDE ÖĞRENCİLERİN REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIM DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA; TOKAT İLİ ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 191 / PDF İndirme: 73

Yazarlar

  • H. Dilek SEVİN Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. (dsevim@gazi.edu.tr)
  • Levent ÖZİL Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arge Birimi (levent3738@hotmail.com)

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyon, Meslek Liseleri, Akademik Başarı

Özet

Bu araştırmada, meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılım düzeyleri ile akademik başarı düzeyleri arasındaki çok yönlü ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, Tokat İli ve ilçelerindeki farklı tür meslek liselerinden raslantısal olarak belirlenen 363 son sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın ilk bölümünde farklı okul türlerinde öğrenimlerine devam eden lise öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri öğrenilmiştir. İkinci bölümde öğrencilerin belirlenen 4 dersteki (Matematik,Edebiyat,İngilizce,Tarih) 9.,10.,11. ve 12. sınıfta aldıkları notların puan ortalamaları istenmiş ve akademik başarı puan aralıkları belirlenmiştir. Üçüncü bölümde öğrencilerin öğrenimlerine devam ettikleri okulun imkânlarının yeterliliği hakkındaki görüşleri likert tipi ölçekleme yöntemiyle elde edilen 4 soruluk ölçek yardımıyla ölçülmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin düşüncelerini açıklamak için ölçekte yer alan sorulara verdikleri cevaplardan en düşük 4 en yüksek 20 olmak kaydıyla her bir öğrenci için yeterlilik görüş puanı hesaplanmıştır. İlgili puanın 4 e yaklaşması öğrencinin okulunun imkânlarını yetersiz gördüğü 20 ye yaklaşması okulunun imkânları yeterli gördüğünü belirtmektedir. Araştırmanın dördüncü bölümünde öğrencilerin belirlenen 43 rekreasyonel aktiviteye katılım sıklıkları araştırılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2016-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

SEVİN, H. D., & ÖZİL, L. (2016). MESLEK LİSELERİNDE ÖĞRENCİLERİN REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIM DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA; TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(3), 65–74. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/164

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi