İŞGÖRENLERİN REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIM DÜZEYLERİ İLE ÇALIŞMA PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 448 / PDF İndirme: 262

Yazarlar

  • H. Dilek SEVİN Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. (dsevim@gazi.edu.tr)
  • Soner KÜÇÜK Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (soner.kucuk@windowslive.com)

Anahtar Kelimeler:

turizm sektörü, performans, rekreasyon, aktivite, işgören

Özet

Bu çalışmanın amacı; performans kavramını turizm sektöründe inceleyerek bu kavramın sektördeki yansımalarının görülmesi ve kişisel performans üzerinde rekreasyon etkinliklerine katılım olgusunun etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. Rekreasyon aktivitelerinin sorgulandığı kısım Kanada’nın Alberta eyaletinde yerel hükümet tarafından yapılan ‘’Alberta Recreation Survey (2013)’’ alınmış olup performans değerlendirilmesinin sorgulandığı kısım LIT (Lamar Institute Of Tecnology, 2009) geliştirilen performans ölçeğinden alınmıştır. Toplamda 18 adet 5 yıldızlı ve 46 adet 4 yıldızlı otel işletmesinde çalışan 407 adet işgörenin ankete katılımı sonucu veriler elde edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2016-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

SEVİN, H. D., & KÜÇÜK, S. (2016). İŞGÖRENLERİN REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIM DÜZEYLERİ İLE ÇALIŞMA PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(1), 24–31. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/146

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi