REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 131 / PDF İndirme: 117

Yazarlar

  • Muhammet VAPUR Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ,Ankara, Türkiye (mvapur37@gazi.edu.tr)
  • H. Dilek SEVİN Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye (dsevim@gmail.com)

Anahtar Kelimeler:

İşletmeleri, Örgütsel Bağlılık, İş Yükü

Özet

Bu araştırma rekreasyon işletmelerinde çalışanlarının iş yükünün örgütsel bağlılığa etkisi olup olmadığını tespit etmek için yapılmıştır. Örgütsel bağlılık düzeyini ölçmek için Allen ve Meyer’e ait ölçek kullanılmıştır. İş koşullarını ölçmek için de Oral’in geliştirdiği iş koşulları ölçeği kullanılmıştır. Araştırma rekreasyon işletmesi olarak kabul edilen spor tesislerinde yapılmıştır. Araştırma sahası olarak Ankara ili tercih edilmiştir. Toplamda 408 adet spor tesis çalışanı ile anket yapılmıştır. Son olarak da araştırmanın sonuçları değerlendirilmiştir. İş yükü ile örgütsel bağlılık arasında ilişki olmadığı görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2017-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

VAPUR, M., & SEVİN, H. D. (2017). REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(2), 78–91. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/184

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi