TURİZM DİPLOMALILARIN İSTİHDAM SORUNU

Yazarlar

  • Ali ERBAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Prof. Dr. (aerbas@ogu.edu.tr)
  • Duran CANKÜL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Öğr. Gör. Dr. (durancankul@hotmail.com)
  • Rahman TEMİZKAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Doç. Dr. (rahmantemizkan@hotmail.com.tr)

Anahtar Kelimeler:

Turizm, Turizm Eğitimi, Turizm Diplomaları, İnsan Kaynakları, Kalite

Özet

Her sosyal sistem kendi mesleklerine ve kendi mesleğinin kanıtı olan diplomalarına dayalı olarak kurulmaktadır. Hukuk, sağlık, mühendislik ve eğitim alanlarında olduğu gibi turizm alanında da turizm sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için turizm diplomasına dayandırılması gerekmektedir. Yeryüzünde turizm eğitimi için; zaman, para ve emek olmak üzere büyük yatırımlar ve fedakârlıklar yapılmaktadır. Bu nedenle turizm sektörünün insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda turizm diplomalarının arkasında durmak sektörel ve akademik kariyere anlam ve önem katmak özellikli bir davranıştır. Dolayısı ile turizmde diplomalı nitelikli insan kaynağı sıkıntılarının giderilmesi için, sektörün yapısal sorunlarının çözülmesini sağlayacak, turizm sisteminin önemli bir parçası olarak köprü görevi görecek ulusal ve yerel turizm konseyi yönetimini bünyesinde barındıracak ve tüm turizm sektörünü kucaklayacak olan bir turizm meslek yasasının tasarlanması ve bunun ülkenin önüne bir çözüm olacak şekilde konulması önem taşımaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2016-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

ERBAŞ, A., CANKÜL, D., & TEMİZKAN, R. (2016). TURİZM DİPLOMALILARIN İSTİHDAM SORUNU. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(4), 1–12. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/166

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi