BİNGÖL İLİ TERMAL KAYNAKLARINA YÖNELİK PAZARLAMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Ahmet USLU Bingöl Üniversitesi, SBMYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Öğr. Gör. (ahmetuslu@bingol.edu.tr).

Anahtar Kelimeler:

Bingöl, sağlık turizmi, turizm pazarlaması

Özet

Çalışmanın amacı Bingöl ilinde faaliyet gösteren termal işletmelerin pazarlama çalışmalarının incelenmesidir. Bu kapsamda Bingöl’de faaliyet gösteren iki termal işletme yönetici ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla çalışmada veri toplama tekniği olarak görüşme kullanılmıştır. İlgili görüşme soruları uzmanlardan alınan bilgiler doğrultusunda geliştirilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde her iki işletmenin de tam anlamıyla bir pazarlama planlamasının mevcut olmadığı saptanmıştır. İşletmelerin uzun vadede faaliyetlerine devam edebilmesi ve Bingöl ilinin termal turizmde gelişebilmesi için bu durumun ivedi olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının özel sektör temsilcileri ile bir araya gelmesi ve destek çıkması şarttır.

Yayınlanmış

2016-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

USLU, A. (2016). BİNGÖL İLİ TERMAL KAYNAKLARINA YÖNELİK PAZARLAMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(4), 32–40. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/169

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi