Yatağan Jeoparkı’nın (Gökbel Vadisi-Marsyas) Jeoturizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi


Özet Görüntüleme: 366 / PDF İndirme: 162

Yazarlar

  • Çağla Aslı GÜLDURAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, Muğla/Türkiye
  • Işıl ARIKAN SALTIK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği, Muğla/Türkiye.

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.90

Anahtar Kelimeler:

Jeopark, Yatağan, Jeoturizm, Sürdürülebilir Turizm, SWOT Analizi

Özet

Kitle turizminin olumsuz etkilerinin ardından artan çevre bilinci ve kültürel değerler üzerine oluşan farkındalık, farklı coğrafya ve kültürleri tanıma isteğine sahip bireyleri alternatif turizm çeşitlerine yönlendirmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen güncel turizm eğilimleri arasında sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla gerçekleştirilen kırsal turizm, ekoturizm ve kültürel miras turizmi gibi turizm çeşitlerinin parçası olarak da değerlendirilen jeoturizm faaliyetleri öne çıkmaktadır. Jeopark ve jeositlerin sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak turizme açılması suretiyle gerçekleştirilen jeoturizm, yok olma tehlikesi olan doğal ve kültürel mirasın korunması için bir strateji olarak görülmektedir. Bu çalışmada Yatağan-Çine arasında bulunan Gökbel Vadisi Yatağan Jeoparkı’nın turizm potansiyelinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, saha araştırması ve literatür taraması yapılarak bölgenin jeoturizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik veri elde edilmiştir. Araştırma verileri, bölgede jeoturizm faaliyetlerinin gelişimi için sahip olduğu güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerin belirlenebilmesi amacıyla SWOT (GZFT) analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Yatağan Jeoparkı’nda Anadolu’nun en eski, gözlü gnayslarının bulunması, tarihi ve kültürel yapıları içinde barındırıyor olması sayesinde kültür turizmi potansiyelinin yüksek olması ve ulaşımı kolay bir karayolu güzergâhında olması gibi güçlü yanlarının olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Jeopark konusunda farkındalığın yetersizliği ve jeopark projesinin gerçekleştirilmesi için etkin yerel yönetişimin sağlanamaması zayıflıklar olarak değerlendirilmiştir. Jeopark yakınlarında önemli tarihi, arkelojik ve jeolojik öneme sahip değerlerin de varlığı ve kalkınma ajansının alternatif turizm ve ekoturizm faaliyetlerine yönelik projeleri desteklemesi öne çıkan fırsatlar arasındadır. Dünya için ortak miras konumundaki Gokbel Vadisi’nde jeoturizmin gelişimine yönelik önerilerle tamamlanana çalışmanın jeosit alanların tanıtımı ve görünürlüğü ile jeoturizm konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlaması da öngörülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2021-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLDURAN, Çağla A. ., & ARIKAN SALTIK, I. (2021). Yatağan Jeoparkı’nın (Gökbel Vadisi-Marsyas) Jeoturizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(1), 25–47. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.90

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi