Çalışanların Somut Olmayan Kültürel Miras Tutumlarının Belirlenmesi: Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Örneği


Özet Görüntüleme: 294 / PDF İndirme: 255

Yazarlar

  • Çağla Aslı GÜLDURAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ABD Doktora Programı, Muğla / Türkiye.
  • Arzu GÜRDOĞAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokulu, Muğla / Türkiye.

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.93

Anahtar Kelimeler:

Somut Olmayan Kültürel Miras, UNESCO, Muğla Provincial Culture and Tourism Directorate Employees

Özet

Somut olmayan kültürel miras, bir kültürün, geleneklerini, efsanelerini, el sanatlarını ve çeşitli soyut kültür öğelerinin sürdürülebilirlik hedefiyle korunması için benimsenen bir uygulama olarak tanımlanabilir. 2003 yılında UNESCO 32. Genel Konferansında imzalanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” 2006 yılında Türkiye tarafından “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile kabul edilmiştir. 2019 itibariyle İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’nde Türkiye’den 17 adet somut olmayan kültürel miras öğesi bulunmaktadır. Misyon ve vizyonu kültürel mirası ve tarihi öğelerin korunması olan Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları örneklem olarak seçilmiştir. Kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli kurumlardan birsi olan Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünde çalışan memurların somut olmayan kültürel miras farkındalıkları ve tutumları oldukça önemlidir. Araştırmada, Gürel ve Çetin (2019) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemleri ile istatistik paket program kullanılarak toplanan veriler analiz edilmiştir. Yüzde, frekans, ortalama gibi betimsel analizler ve farklılık testleri yapılmıştır. Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü çalışanlarının somut olmayan kültürel mirasa olan tutumlarını incelemek çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarının somut olmayan kültürel miras tutumlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2021-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLDURAN, Çağla A. ., & GÜRDOĞAN, A. . (2021). Çalışanların Somut Olmayan Kültürel Miras Tutumlarının Belirlenmesi: Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(1). https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.93

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi