BALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 246 / PDF İndirme: 122

Yazarlar

  • Hilâl KESKİN Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıesir, Türkiye
  • Gizem ÇORMAN Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir, Türkiye
  • Yusuf AYMANKUY Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Turizm, Kırsal Turizm, SWOT, Bigadiç

Özet

Ülkemizde turizm talebi, sosyo-ekonomik değişimlerin de etkisiyle önemli bir artış içerisindedir. Bu talebe cevap verebilmek ve turizmden daha fazla fayda sağlayabilmek için alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu turizm çeşitlerinden biri de kırsal kalkınmaya doğrudan etki sağlayan kırsal turizmdir. Bu çalışmada, Türkiye’de kırsal turizm açısından önemli olan Balıkesir ilinin, Bigadiç ilçesi ele alınmıştır. Dünyanın en önemli bor yataklarına sahip olmanın yanı sıra, tarım, hayvancılık ve sanayileşmede de son yıllarda ivmeyi arttıran Bigadiç, termal turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bigadiç’in kırsal turizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla; SWOT analizi tekniğinden faydalanılarak, Bigadiç ilçesinin kırsal turizm potansiyeli değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

KESKİN, H. ., ÇORMAN, G. ., & AYMANKUY, Y. . (2017). BALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 32–38. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/228

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi