ENGELLİ BİREYLERİN TURİSTİK FAALİYETLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 173 / PDF İndirme: 104

Yazarlar

  • Elif Berna BAKIR Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce, Türkiye
  • Zeynep MESCİ Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Engelli turizmi, Engelli birey, Sürdürülebilir Turizm

Özet

Sağlıklı tüm bireylerin seyahat özgürlüğü olduğu gibi engelli bireyler de bu seyahat özgürlüğü hakkına sahiptir. Diğer tüm bireyler gibi engelli bireylerde sahip oldukları bu haktan en iyi şekilde faydalanarak engelsiz bir seyahat gerçekleştirip turistik faaliyetlere katılmak istemekte fakat bir takım engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı; engelli bireylerin turizm faaliyetlerine katılabilmesi konusundaki beklentilerini ve karşılaştıkları engelleri ortaya koymaktır. Bu amaçla, literatürde bu konuya yönelik yapılmış olan çalışmalar analiz edilerek engelli bireylerin turistlik faaliyetlerine katılmalarını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Araştırmada veriler ikincil kaynaklardan elde edilmiş ve bu verilerin elde edilebilmesi için tarama ve doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda engelli bireylerin turizm faaliyetlerine katılabilmesine etki eden unsurlar, kişisel nedenler, sosyal nedenler, otel işletmelerinden kaynaklanan nedenler, yerel yönetim kaynaklı nedenler ve diğer nedenler olmak üzere beş ana başlık altında değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

BAKIR, E. B. ., & MESCİ, Z. . (2017). ENGELLİ BİREYLERİN TURİSTİK FAALİYETLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 62–71. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/231

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi