THANA TOURISM, ACININ VÜCUT BULDUĞU NOKTALAR: 15 TEMMUZ KALKIġMASI


Özet Görüntüleme: 159 / PDF İndirme: 68

Yazarlar

  • Fulden Nuray KÜÇÜKERGİN aGazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye ()
  • Yakup Kemal ÖZEKİCİ Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye
  • Azize Tunç HASSAN cGazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Thana turizm, Kültür mirası, 15 temmuz, Kültürel Sembolleştirme

Özet

Bu araştırmanın amacı, toplumsal vakaların sembolleştirme yoluyla kültür mirasına dönüşüm sürecinde toplumsal desteğin önemini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, Brida vd. (2011)’in vakaların kültürel mirasa evrilmesi için gerekli gördüğü temel sayıltı olan “vaka-kişisel bağ” ilişkisi test edilmiştir. Araştırma amacının gerçekleştirilmesi için vakayla kişisel bağa sahip olanlar araştırma kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla, 15 temmuz gecesini deneyimleyen 40 katılımcı ile mülakata dayalı görüşmeler yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, 15 temmuz hadisesini anımsatan unsurların müze türü bir yerleşkede yaşatılması görüşünün hakim olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, “milli birlik” temasının araştırma deseninde ön plana çıkan temel değer olduğu görülmüştür. Araştırma sonucu, kültürel miras oluşumunda kişisel bağın rolünü destekler niteliktedir. Araştırmanın ilerleyen kısımlarında, çeşitli paydaşlara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

KÜÇÜKERGİN, F. N. ., ÖZEKİCİ, Y. K. ., & HASSAN, A. T. . (2017). THANA TOURISM, ACININ VÜCUT BULDUĞU NOKTALAR: 15 TEMMUZ KALKIġMASI. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 169–183. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/240

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi