AVRUPA AŞÇILIK TARİHİ: ANTİK YUNAN'DAN SANAYİ DEVRİMİ'NE


Özet Görüntüleme: 1891 / PDF İndirme: 1464

Yazarlar

  • Mustafa AKSOY Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. (maksoy@gazi.edu.tr)
  • Nurhayat İFLAZOĞLU Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gast. Mut. San. (nurhayat-iflazoglu@hotmail.com)
  • Cihan CANBOLAT Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Arş. Gör. (canbolatcihan@gazi.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

aşçılık tarihi, gastronomi tarihi, Careme, Escoffier

Özet

Aşçılık iyi yiyeceği seçme, hazırlama, sunma ve bunlardan tat almayı da gerektiren bir tür sanat olarak tanımlanır. Antik Yunan’da Tapınaklara bağışlanan kurbanları kesen kasaplara “mageiros” denilmiştir ve bu sözcük sonraları aşçılar için kullanılmıştır. Şehirleşmenin artması, refah ve ticaretin geliştirilmesi misafirperverliğin ötesinde bir ihtiyacı doğurmuş, şehirlerde ücretli konaklama imkanı sunan tesisler ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da ortaya çıkan yemek ihtiyacının karşılanması için aşçılık profesyonel bir meslek halini almıştır. Bu çalışmada Antik Yunan, Roma, Ortaçağ, Gotik ve Rönesans Dönemleri, Fransız Mutfak Sanatının Gelişimi ve Fransız Devrimi ve Sanayi Devriminin Mutfak Sanatının Gelişimine etkileri ışığında aşçılığın Avrupa’da ortaya çıkışı ve gelişim süreci dönemler esas alınarak incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2016-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

AKSOY, M., İFLAZOĞLU, N., & CANBOLAT, C. (2016). AVRUPA AŞÇILIK TARİHİ: ANTİK YUNAN’DAN SANAYİ DEVRİMİ’NE. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(1), 54–62. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/149

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi