Güney Afrika Ülkelerinin Gastronomik Perspektif ile Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8394328

Anahtar Kelimeler:

Gastronomi, Güney Afrika, Mutfak, Yiyecek-İçecek, Turizm

Özet

Verimli topraklara ve işgücü olarak insan kaynağına sahip Afrika kıtası ancak on dokuzuncu yüzyılda dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştır. İngiltere başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin politik, finansal veya sosyolojik hayata müdahaleleri günümüzde içinde bulunduğumuz dünyanın temellerini atmıştır. Bu çalışmanın amacı Güney Afrika bölgesi gastronomi kültürünün tüm yönleri ile ele alınması ve tarım, coğrafya ve kültürel özelliklerinin incelenmesidir. Afrika kıtası günümüzde, Batı Afrika, Doğu Afrika, Kuzey Afrika, Güney Afrika ve Orta Afrika olmak üzere beş bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerde toplam 54 ülke bulunmakta olup toplam nüfusu milyarları bulmaktadır. Afrika’da binlerce etnik topluluk yaşamakta ve bu topluluklar arasında kültürel farklılıklar bulunmaktadır. Bu farkların temel sebebi geçmişte var olan iletişim konusunda yetersizlik olarak belirtilmiştir. Bu toplumların gastronomi kültürü, tarım, ekonomi, ülkelerin uyguladığı politikalardan etkilenmiştir. Verimli topraklar üzerinde bulunan ülke insanları bölgelere göre savaşlar, doğa, kıtlık ve susuzluk gibi sorunlar ile baş etmek zorunda kalmışlardır. Bu çalışmada Güney Afrika bölgesi üzerinde yer alan ülkelerin gastronomi kültüründeki farklılıklar, gastronomik değerler, mutfağa ait ritüel ve kültürler ve kullanılan malzemelerin yeri ve önemi konu alınmış ve bölgenin gastronomi alanında kültürü değerlendirilmiştir. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış ve nedensel karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır.

Referanslar

Afrian Philosophical Ideas: Evidence From The Karanga of Zimbabwe, Academic Research International, July Vol. 5(4): 371-385

Aras, O. N. (2004). Akıyla Karasıyla Güney Afrika, Bepress Yayınları.

Döngel A ve Önçel S. (2016) Dünya Mutfakları II. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Food, Cuisine, and Cultural Competency for Culinary, Hospitality, and Nutrition Professionals, Sari Edelstein, PhD, RD, syf; 359

Gadaga, T. H., Mutukumira, A. N., Narvhus, J. A., & Feresu, S. B. (1999). A review of traditional fermented foods and beverages of Zimbabwe. International journal of food microbiology, 53(1), 1-11.

Gadava vd,(2013). Tradıtıonal Fermented Foods Of Lesotho, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences2013 : 2 (6) 2387-2391

Griffith, C. J., Jackson, L. M., & Lues, R. (2017). The food safety culture in a large South African food service complex: Perspectives on a case study. British Food Journal, 119(4), 729-743.

http://chefbolek.blogspot.com.tr/2011/09/around-world-in-80-dishes-mozambique.html

Issn: 2148-970x

İmamaliyeva, U. (2023). Kültürel Çeşitlilikte Afrika Kültürü. Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), 9(4).

Kari Cornell and Peter Thomas, Cooking the southern African way , s.49

Katongole JN (2008). The microbial succession in indigenous fermented maize products. Magister Scientiae Agriculturae, University of Free State, Bloemfontein.

Lois Sinaiko Webb , Multicultural cookbook of life-cycle celebrations, s. 17

Mbaiwa, J. E. (2011). Changes on traditional livelihood activities and lifestyles caused by tourism development in the Okavango Delta, Botswana. Tourism management, 32(5), 1050-1060.

McKenna, A. (2011). History of South Africa.

Mhaka, Edison. (2014). Rituals and Taboos Related To Death As Repositories of Traditional

Misihairabgwi, J ve Cheikhyoussef, A (2017), Journal of Ethnic Foods, 4 (2017) 145e153

Ogle, B. M., & Grivetti, L. E. (1985). Legacy of the chameleon: Edible wild plants in the kingdom of Swaziland, Southern Africa. A cultural, ecological, nutritional study. Part IV‐nutritional analysis and conclusions. Ecology of Food and Nutrition, 17(1), 41-64.

Qekwana, N. D., & Oguttu, J. W. (2014). Assessment of food safety risks associated with preslaughter activities during the traditional slaughter of goats in Gauteng, South Africa. Journal of food protection, 77(6), 1031-1037.

Simatende, P., Gadaga, T. H., Nkambule, S. J., & Siwela, M. (2015). Methods of preparation of Swazi traditional fermented foods. Journal of Ethnic Foods, 2(3), 119-125.

Solange vd, (2014). American Journal of Research Communication, 2014 : Vol 2(5)

The Imperial African Cookery Book Recipes from English-speaking Africa by Will Sellick,354

Todorov, S. D. (2008). Bacteriocin production by Lactobacillus plantarum AMA-K isolated from Amasi, a Zimbabwean fermented milk product and study of the adsorption of bacteriocin AMA-K to Listeria sp. Brazilian Journal of microbiology, 39(1), 178-187.

Topbaş, A. (2023). Unesco’nun Kamu Diplomasisinde Bir Araç Olarak Kullanılması: Türkiye Örneği (Doctoral Dissertation).

Tsoubaloko, F. H. The rıtuals and Dance of Namıbıa: Hıstorıcal Backgroung, , sf. 1-33

Uluk, H. A. (2023). Göç Bağlamında Yemeğin Rolü Nasıl Değerlendirilir? Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi

Verseput, C., & Piccoli, G. B. (2017). Eating Like a Rainbow: The Development of a Visual Aid for Nutritional Treatment of CKD Patients. A South African Project. Nutrients, 9(5), 435.

Wedding Traditions in Namibia, http://namibiawedding.com/wedding-traditions-in-namibia/

Will Sellick , The Imperial African Cookery Book Recipes from English-speaking Africa, s.285

http://www.magazinebbm.com/?p=339 Erişim Tarihi:01.09.2023

http://www.localhistories.org/mozambique.html Erişim Tarihi: 05.08.2023

http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/svaziland.htm, https://tr.wikipedia.org/wiki/Mozambik Erişim Tarihi:01.08.2023

http://www.studycountry.com/guide/ZW-history.htm Erişim Tarihi: 20. 08.2023

https://ipfs.io/ipfs/Qme2sLfe9ZMdiuWsEtajWMDzx6B7VbjzpSC2VWhtB6GoB1/wiki/Botsvana.html

http://thecommonwealth.org/our-member-countries/swaziland/history Erişim Tarihi: 06.08.2023

http://www.bbc.com/news/world-africa-14113084 Erişim Tarihi: 02.08.2023

http://www.everyculture.com/Ja-Ma/Lesotho.html Erişim Tarihi: 08.08.2023

İndir

Yayınlanmış

2023-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Canbolat, C., & Özkaya, F. (2023). Güney Afrika Ülkelerinin Gastronomik Perspektif ile Değerlendirilmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), 80–93. https://doi.org/10.5281/zenodo.8394328

Sayı

Bölüm

Derleme Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri