GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNDE TURiZMİN TÜRKİYE'DE YUMUŞAK GÜÇ OLARAK KULLANILMASINA YÖNELiK BiR DEĞERLENDİRME.


Özet Görüntüleme: 179 / PDF İndirme: 84

Yazarlar

  • Cüneyt CAMGÖZ aİstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Fatma Füsun İSTANBULLU DİNÇER İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kamu Diplomasisi, Küreselleşme, Kültür Turizmi

Özet

Yumuşak güç kavramı; devletlerin, kültürlerini, eğitim kurumlarını, Tv şovlarını, sinemalarını, turizm olgularını vb. unsurlarını diğer devletlere karşı bir cazibe ve çekicilik unsuru olarak kullanabilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu hususta kamu diplomasisi devletlerin yaptığı eylemleri meşru gösteren bir araçtır. Türkiye‟ye baktığımızda, derin tarihe ve kültüre sahip olması sebebiyle yumuşak gücünü kullanacak kaynak bakımından büyük zenginliğe sahiptir. Turizm ise Türkiye için, kendini dış dünyaya ifade etme biçimi olarak en etkili araç olarak gözükmektedir. Bu çalışma kapsamında; istatistiki verilerle ve somut örneklerle yumuşak güç ve turizm ilişkisini kavramsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Turizm kavramı farklı bir disiplin olan siyaset bilimi içinde yer alan „yumuşak güç‟ kavramıyla ilişkilendirilerek disiplinlerarası bir araştırma yapılmaya çalışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

CAMGÖZ, C. ., & İSTANBULLU DİNÇER, F. F. . (2017). GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNDE TURiZMİN TÜRKİYE’DE YUMUŞAK GÜÇ OLARAK KULLANILMASINA YÖNELiK BiR DEĞERLENDİRME. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 283–293. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/247

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi