İSTANBUL'DA BULUNAN ÖZEL MÜZELERE YÖNELİK E-YORUMLARIN İÇERİK ANALİZİYLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 171 / PDF İndirme: 83

Yazarlar

  • Levent Selman GÖKTAŞ İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Mithat Zeki DİNÇER İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

TripAdvisor, İstanbul, Özel müzeler, İçerik analizi

Özet

Bu araştırmada İstanbul‟da bulunan ve TripAdvisor üzerinden en çok yorum almış ilk on özel müzeye yönelik yapılmış yorumlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda 4.868 adet yorum incelenmiş olup, yorumlar bina, restoran ve hediyelik eşya, yönetim, çevre ve ulaşım, ücret, koleksiyon ve personel gibi alt kategorilere ayrılarak olumlu ve olumsuz değerlendirmeler neticesinde oransal dağılımları sağlanmıştır. Müzelere yapılan ziyaretçi yorumları incelendiği zaman, Rahmi M. Koç Müzesi %81, Masumiyet Müzesi %69, Sakıp Sabancı Müzesi %75, İstanbul Modern Sanat Müzesi %62, İstanbul Oyuncak Müzesi %73, Pera Müzesi %63, Miniatürk %63, Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi %90, Sadberk Hanım Müzesi %75 ve SALT Galata İstanbul %72 “mükemmel” olarak değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

GÖKTAŞ, L. S. ., & DİNÇER, M. Z. . (2017). İSTANBUL’DA BULUNAN ÖZEL MÜZELERE YÖNELİK E-YORUMLARIN İÇERİK ANALİZİYLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 328–342. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/251

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi