TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE SERBEST ZAMAN MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 157 / PDF İndirme: 41

Yazarlar

  • Sercan YILDIZ İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye
  • Mithat Zeki DİNÇER İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Serbest Zaman, Motivasyon, Akdeniz Üniversitesi, Turizm, Rekreasyon

Özet

Bu araştırma, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin bazı demografik özelliklerine göre, serbest zaman faaliyetleri motivasyon düzeylerine yönelik muhtemel anlamlı farklılıkların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Serbest zaman motivasyon düzeyinin belirlenmesinde Beard ve Ragheb (1983, p.228) tarafından geliştirilen “Serbest Zaman Motivasyonu Ölçeği (LMS)” kullanılmıştır. Veriler, 2015-2016 EğitimÖğretim yılı içerisinde Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören 230 öğrenciden toplanmış ve Anova Analizi ve Bağımsız Örneklem T-Testi yardımı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin cinsiyet, yaş ve sınıf özelliklerine göre, rekreasyonel faaliyetlere katılma motivasyonlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan bu sonuçlar gerek fakülte gerekse üniversite yönetimine, öğrencilere yönelik rekreasyonel faaliyetler düzenlerken yol gösterici nitelikte olabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, S. ., & DİNÇER, M. Z. . (2017). TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE SERBEST ZAMAN MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 353–362. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/253

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi