ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN ATLAMA NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 386 / PDF İndirme: 278

Yazarlar

  • Merve IŞKIN Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye
  • Mehmet SARIIŞIK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Öğün, Öğün atlama nedenleri, Üniversite Öğrencileri

Özet

İnsanların beslenme alışkanlıkları gün geçtikçe değişmektedir. Bu değişimin oldukça hızlı bir şekilde yaşandığı en önemli kitlelerden biride genç bireylerdir. Bunların içerisinde özellikle üniversite öğrencileri önemli bir yer tutmaktadır. Değişen sosyal çevre ve bu çevrenin dinamik yapısı öğrencileri birçok açıdan olduğu gibi beslenme alışkanlıkları açısından da etkilemekte-dir. Beslenme düzeni içerisinde en çok etkilenen konulardan birisi de öğünlerdir. Üniversite öğrencileri zaman zaman bazı öğünleri atlayabilmektedir. Bu çalışma da üniversite öğrencileri-nin atladıkları öğünler ve bu öğünleri atlamanın nedenlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda nicel araştırma yöntemlerinden faydalanılmış ve veri toplama aracı olarak da anket tercih edilmiştir. Yapılan analizler sonucu, ana öğünlerden akşam, ara öğünlerden ise gece en az atlanan öğünler olarak ön plana çıkmıştır. Ana öğün atlama nedenlerinden “Zamanım Yok” en önemli öğün atlama nedeni olarak tespit edilirken, ara öğün atlama nedenlerinden “Alışkanlığım Yok” en önemli öğün atlama nedeni olarak tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

IŞKIN, M. ., & SARIIŞIK, M. . (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN ATLAMA NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 430–440. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/261

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi