SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KIŞ TURİZMİNE BAKIŞ AÇILARI: BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 95 / PDF İndirme: 44

Yazarlar

  • Nazlı KARDEŞ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye
  • Said KINDIR Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kış turizmi, Alternatif turizm, Turizm eğitimi

Özet

Türkiye’de alternatif turizmin bir çeşidi olarak kış turizmi, yeni bir pazar fırsatı olarak görülmeli ve geliştirilmelidir. Bu süreçte her düzeydeki kişi veya kurumun kış turizmine destek vermesi beklenmektedir. Turizm eğitimi veren kurumlar, turizm işletmelerine ve sektöre sağladığı insan kaynağı ile turizmin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu araştırmada kış turizminin gelişim sürecine katkı sağlamak amacıyla, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin, kış turizmine bakış açıları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Turizm fakültesi turizm işletmeciliği lisans düzeyinde turizm eğitimi gören 160 öğrenciden oluşmaktadır. Anket tekniğinin kullanıldığı araştırmada lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kış turizmine daha çok eğlenmek, heyecan, dağcılık ve buz pateni faaliyetleri amacı ile katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Öğrencilerin kış turizmi bölgesinde çalışma düşünceleri görülmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin kış turizmine bakış açılarında aile eğitiminin etkisi ve okudukları sınıfın etkisi ölçülmüştür. Sonucunda ise öğrencilerin kış turizmine katılımını geliştirici öneriler getirilmiştir..

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

KARDEŞ, N. ., & KINDIR, S. . (2017). SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KIŞ TURİZMİNE BAKIŞ AÇILARI: BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 441–449. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/262

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi