AUDITORY ASPECT OF RAKI CULTURE: RAKI-MUSIC RELATIONSHIP

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6399161

Keywords:

Raki Culture, Music, Neurogastronomy, Gastrophysics

Abstract

The fact that music represents a food/beverage belonging to a certain culture is the subject of curiosity of this study. It is known that music belonging to a certain culture can sometimes evoke the food/drink of that culture in consumers. This situation is directly related to the culture that music represents. In this study, it is aimed to determine whether there is a music genre/genre that represent the raki culture by determining the music genre(s) in the raki culture and investigating the purpose(s) of the related music genres. In this qualitative research based on due diligence in descriptive order, the music genres representing the raki culture were determined and the reason for their representation of raki was examined.

References

Areni, C. S. & Kim D., (1993). The ınfluence of background music on shopping behavior: Classical versus top-forty in a wine store. Advances in Consumer Research, vol. 20, 336-340.

Bakırcı, F. & Karahasanoğlu, S. (2020). Popüler müzik şarkılarında metinler arasılık.

Türkoloji Dergisi, 24(2), 117-140.

Basmacı, F., Bengi, D., Erdinç, F. Pişkin, N., Sezer, S. & Zat, E. (2018). Rakı ansiklopedisi- 500 yıldır süren muhabbetin mirası. İstanbul: Overteam Yayıncılık.

Beardsworth, A. & Keil, T. (2011). Yemek sosyolojisi: Yemek ve toplum çalışmasına bir davet. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Bengi, D. (2017). 60'lı yıllarda Türkiye: Sazlı cazlı sözlük: Dünya durmadan dönüyor.

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bengi, D. (2018). 70'li yıllarda Türkiye: Sazlı cazlı sözlük: Görecek günler var daha.

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Birer, M. (2018). Osmanlı Eğlence Müziği Geleneklerinde Sosyo-Kültürel Etkileşimler. Ahenk Müzikoloji Dergisi, (3), 66-83.

Bohlman, P. V. (2005). Music as representation. Journal of Musicological Research, 24(3-4), 205-226.

Braus, I. (2006). Classical cooks: A gastrohistory of western music. Indiana: Xlibris Corporation.

Çelebi, E. (1976). Evliya Çelebi seyahatnamesi (Hazırlayan Çevik M.). İstanbul: Üçdal Neşriyat.

Ersoy Çak, Ş. ve Özcan, N. (2018). Müzik terapinin tarihsel gelişimi ve uygulandığı mekânlara bir bakış. Turkish Studies, 13(18), 599-618.

Gisder, (2021). Rakı hakkında. https://www.gis-der.org/raki-tarihi/ Erişim Tarihi: 03.11.2021 İpekten, H. (1996). Divan Edebiyatında Edebî Muhitler. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı

Yayınları.

Kahraman, S. A. & Dağlı Y. (2014). Günümüz Diliyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (1. kitap). İstanbul: YKY. s.420.

Kanık, O. V. (2009). Bütün şiirleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.s.44.

Kesmez, M. & Aydın, S. M. (2014). Rakı cep kitabı. İstanbul: Overteam Yayınları.

Keykâvus (2006), Kabusnâme. (Hazırlayan Gökyay O. Ş. Çeviren Mercimek A.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. s. 83

Kotler, P. (1974). Atmospherics as a marketing tool. Journal of Retailing, 49(4), 48-64.

Loeb, S., Dynarski, S., McFarland, D., Morris, P. & Reardon, S. (2017). Descriptive analysis in education: A guide for researchers (NCEE 2017–4023). Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance.

Macit, M. (1997). Nedim Divanı. Ankara. Akçağ Yayınları. s. 350. Meriç, M. (2019). Hayat Dudaklarda Mey. İstanbul: Overteam Yayınları. Mey, (2021). Rakı. https://mey.com.tr/Tr-Tr Erişim Tarihi: 05.11.2021

Journal of Recreation and Tourism Research /JRTR 2022, 9(1), 103-114

JRTR

Milliman, R. E. (1986). The influence of background music on the behavior of restaurant patrons. Journal of Consumer Research, 13(2), 286-289.

Murray, E. (2015). Introduction: Singing while sowing. In E. Murray (Ed.), A Symphony of Flavors: Food and music in concert (pp. 1-16). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Naskali, E. G. (2019). Meyhane Kitabı. Kitabevi Yayınları.

Neuman, W. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches.

Essex: Pearson Education Limited.

North, A. C., Hargreaves, D. J. & McKendrick, J. (1997). In-store music affects product choice. Nature, 390(6656), 132-132.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

Perez, R. A. (2015). Classical music, flavors and some commentaries on The Coffe Cantata (KaffeeKantate) By J. S. Bach. In E. Murray (Ed.) A Symphony of Flavors: Food and Music in Concert (pp. 65-77). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Polzonetti, P. (1999). Feasting and fasting in Verdi’s Operas. Studi Verdiani, pp. 69-106. Rakı Ansiklopedisi, (2018). İstanbul, Overteam Yayınları.

Sakaoğlu, N. & Akbayar, N. (1999). Binbir gün binbir gece: Osmanlı'dan günümüze İstanbul'da eğlence yaşamı. İstanbul: Denizbank kültür yayıncılık.

Shepherd, M. G. (2012). Neurogastronomy how the brain creates flavour and why it matters.

New York: Columbia University Press.

Spence, C. (2016). Multisensory packaging design: Color, shape, texture, sound, and smell. In

M. Chen & P. Burgess (Eds.), Integrating the packaging and product experience: A

road-map to consumer satisfaction (pp. 1-22). Oxford, UK: Elsevier.

Spence, C. (2017). Gastrophysics: The new science of eating. London, UK: Viking Penguin. Üngör, E. R. (1989). Karagöz Mûsikîsi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Williams, S. (2006). The Ethnomusicologists’ cookbook: Complete meals from around the World. London: Routledge

Williams, S. (2016). The Ethnomusicologists’ Cookbook, Volume II: Complete meals from

around the World. New York: Routledge.

Yeoh, J. P. S. & North A. C. (2010). The effects of musical fit on consumers’ ability to freely recall related products. Empirical Musicology Review, Vol. 5, 3-9.

Zampini, M. & Spence, C. (2004). The role of auditory cues in modulating the perceived crispness and staleness of potato chips. Journal of Sensory Studies, 19(5), 347–363.

Zat, E. (2013a). Rakı her dem yani her daim kalender. İstanbul: Overteam Yayınları. Zat, E. (2013b). Rakı kitabı. İstanbul: Overteam Yayınları.

Zat, E. (2014). Türkiye Meyhaneler Rehberi. İstanbul: Overteam Yayınları. Zat, V. (1994). Âdâbıyla rakı ve çilingir sofrası. İstanbul: İletişim Yayınları. Zat, V. (2002). Eski İstanbul meyhaneleri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Zat, V. (2008). Biz rakı içeriz. İstanbul: Overteam Yayınları.

Published

2022-03-30

How to Cite

TARINÇ, A., & TAŞPINAR, B. (2022). AUDITORY ASPECT OF RAKI CULTURE: RAKI-MUSIC RELATIONSHIP. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(1), 103–114. https://doi.org/10.5281/zenodo.6399161

Issue

Section

Conceptual Paper