RAKI KÜLTÜRÜNÜN İŞİTSEL YÖNÜ: RAKI-MÜZİK İLİŞKİSİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6399161

Anahtar Kelimeler:

Rakı Kültürü, Müzik, Nörogastronomi, Gastrofizik

Özet

Müziğin belli bir kültüre ait bir yiyeceği/içeceği temsil etmesi, bu çalışmanın merak konusudur. Belli bir kültüre ait müziğin, kişilerde bazen o kültüre ait yiyeceği/içeceği çağrıştırabildiği bilinmektedir. Bu durum, müziğin temsil ettiği kültür ile de doğrudan ilişkilidir. Bu araştırmada da, rakı kültüründe yer alan müzik türünün/türlerinin belirlenmesi ve ilgili müzik türlerinin hangi amaçla(rla) tercih edildiğinin araştırılmasıyla, rakı kültürünü temsil eden bir müzik türü/türleri olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimsel düzende durum tespitine dayalı bu nitel araştırmada, rakı kültürünü temsil eden müzik türü/türleri belirlenip, bunların rakıyı temsil etme nedeni irdelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

TARINÇ, A., & TAŞPINAR, B. (2022). RAKI KÜLTÜRÜNÜN İŞİTSEL YÖNÜ: RAKI-MÜZİK İLİŞKİSİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(1), 103–114. https://doi.org/10.5281/zenodo.6399161

Sayı

Bölüm

Kavramsal İnceleme