TURİSTLERİ AV TURİZMİNE YÖNELTEN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 355 / PDF İndirme: 146

Yazarlar

  • Altınç OLCAY Gaziantep Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye (olcay@gantep.edu.tr)
  • Taner DAĞLIOĞLU Gaziantep Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye (daglıoglu@gantep.edu.tr)
  • Metin SÜRME Gaziantep Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye (surmemetin@gantep.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.31

Anahtar Kelimeler:

Turistik ürün çeşitlendirmesi, Av turizmi, Alternatif turizm

Özet

Av turizmi, av ve yaban hayatı kaynaklarının denetim altında yerli ve yabancı avcıların kullanımına sunulmasını, bu kaynakların rekreasyonel ve turistik yönlerden değerlendirilerek ekonomiye katkıda bulunmasını amaçlayan alternatif turizm çeşididir. Türkiye'ye gelen bir turist ortalama 750 dolar harcama yaparken av turizmi için yapılan harcamalar turist başına 2000 dolara kadar çıkmaktadır. Hatta bazı durumlarda ise bu miktar 10-20 bin dolara kadar ulaşabilmektedir. Av turizminin bu olumlu etkileri düşünüldüğünde bu konuda araştırma yapılmasının önemi kolayca görülecektir. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmada turistlerin av turizmini tercih nedenleri ortaya konmuştur. Bununla beraber av turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Veriler av turizmine katılan 9 turistle görüşülerek elde edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların av turizmini en çok sağlıklı yaşam ve rahatlamak için tercih ettiği görülmüştür. Bununla birlikte katılımcılar av turizminin geliştirilmesine ilişkin en çok denetimlerin sıkılaştırılması ve bilinçli avcılığın geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Yayınlanmış

2019-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

OLCAY, A., DAĞLIOĞLU, T., & SÜRME, M. (2019). TURİSTLERİ AV TURİZMİNE YÖNELTEN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3), 285–293. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.31

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi