ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS İÇİNDE SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 387 / PDF İndirme: 210

Yazarlar

  • Gülsüm BAŞTUĞ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Muğla, Türkiye. (gbastug@mu.edu.tr)
  • İbrahim DİKİCİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Rekreasyon Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye. (dikici.ibrahim@gmail.com)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.37

Anahtar Kelimeler:

Kampüs, Üniversite Öğrencileri, Serbest Zaman Tatmini

Özet

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kampüs içinde serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya, 18-30 yaş aralığında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören, 232 üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilere, statik denge testi, Burdon Dikkat testi ve Serbest Zaman Tatmin Ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde, frekans analizi ve t testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, serbest zamanını oyun ve aktivitelere katılarak, aktif zaman geçiren öğrencilerin (deney grubu), serbest zaman doyum düzeyi, denge ve dikkat düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Kampüs içinde yapılan oyun ve aktivitelerin öğrencilerin hem psikolojik hem de fiziksel sağlığına olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

BAŞTUĞ, G., & DİKİCİ, İbrahim. (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAMPÜS İÇİNDE SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 351–359. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.37

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi