REKREATİF ALIŞVERİŞ VE TİCARİ REKREASYON ALANLARI OLARAK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ


Özet Görüntüleme: 508 / PDF İndirme: 207

Yazarlar

  • İlknur İNCE AKALIN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye. (ilknurinakalin@gmail.com)
  • M. Murat KIZANLIKLI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye. (murat.kizanlikli@hbv.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.40

Anahtar Kelimeler:

Boş zaman, Rekreasyon, Rekreatif alışveriş, Alışveriş merkezleri

Özet

Alışveriş merkezleri (AVM) bulundukları şehirlerde ekonomiye ve istihdama büyük katkısı olan alanlardır. Türkiye’nin gelişim, büyüme ve ekonomi stratejileri ile kentsel dönüşüm projelerinde de yer alan alışveriş merkezlerinin günden güne sayıları artmakta ve AVM’ler tüketiciler tarafından yoğun talep görmektedir. Bu araştırmada, önemli bir rekreatif faaliyet alanları olarak alışveriş merkezlerinin zaman içerisindeki gelişimi, ziyaretçi sayılarındaki artış ve ekonomik değeri ikincil veriler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla literatür taraması yapılmış, alışveriş alanlarının gelişim süreci, rekreatif alışveriş ve alışveriş merkezlerinde yapılan rekreasyonel faaliyetler ve alışveriş merkezlerinin Türkiye’deki durumu incelenmiştir. Elde edilen bulgular, alışveriş merkezlerinin bölge ekonomisine sağladığı çok yönlü fırsatlar hakkında bilgi vermektedir. Kentleşmenin en önemli öğeleri arasında yer alan AVM’ler, alışveriş hizmetinin yanı sıra, ziyaretçilerine farklı sosyal ve kültürel imkânlar sunan rekreatif alanlardır. Bu nedenle rekabet ortamında, perakendeciler ve AVM yönetimlerinin, tüketicilerin AVM tercihlerinde önemli olan faktörleri iyi belirlemeleri ve buna yönelik farklılık oluşturacak projeleri geliştirmeleri gerekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

İNCE AKALIN, İlknur, & KIZANLIKLI, M. M. (2019). REKREATİF ALIŞVERİŞ VE TİCARİ REKREASYON ALANLARI OLARAK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 384–393. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.40

Sayı

Bölüm

Kavramsal İnceleme