Türkiye’nin Görsel Destinasyon İmajının Karşılaştırmalı Analizi


Özet Görüntüleme: 150 / PDF İndirme: 66

Yazarlar

  • Ayşe Nevin SERT Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi, Konya/ Türkiye. (nevinsert@gmail.com)
  • Simge ŞALVARCI b Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi, Konya/ Türkiye. (simgetokay@selcuk.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.52

Anahtar Kelimeler:

Destinasyon İmajı, Fotoğraf, Türkiye İmajı

Özet

Destinasyonların resmi imajı ile turistlerin çevrimiçi paylaştıkları fotoğraflarla oluşan çevrimiçi imaj farklı olabilmektedir. Turistler tarafından çekilip paylaşılan çevrimiçi fotoğrafların oluşturduğu destinasyon imajı destinasyonun resmi imajını ya kabul edip sürdürmekte ya da yeniden şekillendirebilmektedir. Bu nedenle destinasyon yöneticileri ve pazarlamacıları turistlerin paylaştıkları fotoğraflarla oluşturdukları çevrimiçi imajı dikkate almaları gerekmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’nin Pinterest web sitesinde kullanıcılar tarafından oluşturulan imaj ile Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinde paylaşılan fotoğraflarla oluşturulan imajı arasındaki farklılıkları karşılaştırmaktır. Elde edilen bulgulara göre, Pinterest sitesinde en fazla paylaşılan fotoğraflar Doğa ve Coğrafi Manzara resimleri iken Bakanlık web sitesinde bu durum Din, Gelenek ve Kültürel Miras resimlerinden oluşan tema şeklindedir.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

SERT, A. N., & ŞALVARCI, S. (2020). Türkiye’nin Görsel Destinasyon İmajının Karşılaştırmalı Analizi. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(1), 31–44. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.52

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri