The Effect of Psychological Contract on Cyber-Loafing Behavior: Case of Travel Agencies


Özet Görüntüleme: 244 / PDF İndirme: 136

Yazarlar

  • Ediz GÜRİPEK Tokat Gaziosmanpaşa University, Zile Dinçerler Tourism and Hotel Management College, Tokat, Turkey. (ediz.guripek@gop.edu.tr)
  • Cansu UZUN Aydın Adnan Menderes University, Institute of Social Science, Aydın, Turkey. (cansuuzun_06@hotmail.com)
  • Çağdaş CENGİZ Necmettin Erbakan University, Institute of Social Science, Konya, Turkey. (pektascagdas22@gmail.com)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.55

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Sözleşme, Siber Kaytarma, Seyahat Acentası, Turizm İşletmeleri

Özet

Psikolojik sözleşme, çalışan ve işveren arasında yazılı bir anlaşmaya bağlı olmayan, ancak her iki tarafı da olumlu yönde etkileyen bir sözleşme olarak kabul edilir. Siber kaytarma davranışı, işyerinde çalışanların çalışma saatlerini kişisel çıkarları için işletmenin interneti kullanarak, işi sabote ederek kullanmak anlamına gelir. Bu iki kavramın birbirini etkilediği düşünüldüğünde, bu araştırma yapılmış ve psikolojik sözleşmenin siber kaytarma davranışı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 15 Şubat 2018 ve 10 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş ve Ankara'daki seyahat acentelerinde çalışan 400 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilere frekans analizi, korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, katılımcıların psikolojik sözleşme algılarının yüksek, siber kaytarma davranışlarının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışanlarda siber kaytarma olduğu ve psikolojik sözleşme açıklamalarına yüksek düzeyde katıldıkları tespit edilmiştir. Yüksek bir seviyenin tespiti, katılımcıların psikolojik sözleşmeyi ihlal ettikleri anlamına gelir. Araştırma sonucunda, katılımcıların siber kaytarma davranışı gerçekleştirerek psikolojik sözleşmeyi ihlal ettiklerinin farkında olmadıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra çalışanlar internette yaptıkları iş haricinde geçirdikleri zamanı normal bir davranışmış gibi algılamaktadırlar.

Yayınlanmış

2020-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜRİPEK, E., UZUN, C., & CENGİZ, Çağdaş. (2020). The Effect of Psychological Contract on Cyber-Loafing Behavior: Case of Travel Agencies. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(1), 77–91. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.55

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi