Bireylerin İnternet Bağımlılıkları İle Rekreasyonel Aktivite Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Ankara İli Örneği


Özet Görüntüleme: 236 / PDF İndirme: 129

Yazarlar

  • Hüseyin ÖZKAYA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara /Türkiye.
  • Seda ERKEKLİ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara /Türkiye.

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.105

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyon, Boş Zaman, İnternet Bağımlılığı

Özet

Bu çalışma, bireylerin internet bağımlılıkları ile rekreasyonel aktivite tercihlerini belirlemek amacı ile yapılmış bir araştırma çalışmasıdır. Bu kapsamda internet bağımlılığını ve rekreasyonel aktivite tercihlerini belirlemeye yönelik beşli likert tipi anket formu oluşturulmuştur. Anket formları 05 Aralık 2019 ve 27 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara ilinin şehir merkezindeki AVM, şehir parkları ve toplu kullanıma açık alanlarında araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Toplam 335 adet kullanılabilir anket formu toplanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, bireylerin haftalık boş zaman sürelerinin 6-10 saat arasında olduğu belirlenmiş ve katılımcıların internet bağımlılık düzeylerinin "eşik düzeyde" olukları saptanmıştır. Bu kapsamda 24 yaş altı katılımcıların diğer yaş gruplarına oranla boş vakitlerinin fazla olduğu görülmüş ve yaptıkları aktivitelerin çoğunlukla pasif aktiviteler olduğu saptanmıştır. Fakat katılımcıların aktif rekreasyonel aktiviteleri tercihlerini ise daha çok ferdi olarak sosyo kültürel ve mekân dışı aktiviteleri tercih ettikleri görülmüştür. Bu durum üzerinde yapılacak düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının bireylerin aktif rekreasyonel faaliyetleri tercih etme oranlarının artacağını ve bununla beraber bireylerin pasif aktiviteden uzaklaşarak internet bağımlılık düzeylerinin de değişeceği düşünülmektedir.

Yayınlanmış

2021-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZKAYA , H., & ERKEKLİ, S. . (2021). Bireylerin İnternet Bağımlılıkları İle Rekreasyonel Aktivite Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Ankara İli Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(3), 346–354. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.105

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi