Deneyimsel Turizmde Ürün Kaynağı Olarak SOKÜM ve Türkiye’nin Potansiyeli


Özet Görüntüleme: 387 / PDF İndirme: 220

Yazarlar

  • Seda ERKEKLİ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Ankara/Türkiye
  • Bilgehan GÜLCAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Ankara/Türkiye

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.113

Anahtar Kelimeler:

Deneyimsel Turizm, Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), Rekreasyon, Sürdürülebilirlik

Özet

Deneyimsel turizm, farklı turizm türleri kapsamında aktif katılımı gerektiren, bireylerin doğrudan deneyim yolu ile anlamlı kıldığı ve deneysel öğrenmeye yönelik küresel bir hareketin sonucudur. Destinasyonlar ve işletmeler arası rekabetin artması ile birlikte, özellikle kültürel alanda ziyaretçilere farklı deneyimler yaşatacak özgün ürünlerin ortaya konulması bu süreçte özel önem taşımaktadır. Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) unsurları, destinasyonlardaki deneyimsel turizm için önemli kaynaklar olabilmekte, söz konusu kaynaklar hem yeni ürünler geliştirme hem de mevcut turizm ürününü zenginleştirmeye fırsat tanımaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, deneyimsel turizm etkinlikleri içinde SOKÜM unsurlarının kritik yerini ve bu başlıkta zengin envantere sahip Türkiye’nin deneyimsel turizm için rekreaktif ürün geliştirme potansiyelini ortaya koymaktır. Literatür taraması ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, deneyimlenerek aktif katılıma geniş imkân veren SOKÜM varlıklarının, Türk turizmi için önemli bir potansiyel oluşturduğu ve bu potansiyelin gerek yeni ürünler geliştirme ve gerekse turizm ürününü zenginleştirme anlamında önemli role sahip olabileceği anlaşılmıştır. Diğer taraftan ekonomik yönlü farklı potansiyel faydalarının yanında, deneyimsel turizm kapsamında SOKÜM varlıklarının kullanımının, söz konusu mirasın sürdürülebilirliğini de olumlu etkileyebileceği anlaşılmaktadır.

Yayınlanmış

2021-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

ERKEKLİ, S. ., & GÜLCAN, B. . (2021). Deneyimsel Turizmde Ürün Kaynağı Olarak SOKÜM ve Türkiye’nin Potansiyeli. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(4), 520–541. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.113

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi