TÜRKİYE’DE TURİZM ANİMASYONLARINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS (SOKÜM) ULUSAL UNSURLARINA BAKIŞ


Özet Görüntüleme: 518 / PDF İndirme: 369

Yazarlar

  • Hasan AYVACI GaziÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye
  • Bilgehan GÜLCAN GaziÜniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kültür turizmi, Turizm animasyonu, Somut olmayan kültürel miras, SOKÜM, Türk Geceleri

Özet

Türkiye‟nin sahip olduğu sıra dışı zenginlikteki Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), Türk turizminde ve özellikle turizm animasyonlarında özgün nitelikte ve rekabet gücü yüksek ürünler yaratma potansiyeline sahip görünmektedir. Bu potansiyelin turizm araştırmalarında yeterince ele alınıp alınmadığı ise tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, ulusal SOKÜM unsurlarının turizm animasyon ürünleri olarak fırsat potansiyelini ortaya koymak ve Türk turizm animasyonları başlığındaki araştırmalarda ne derece incelendiğini irdelemektir. Bu amaçla ilgili literatür bulguları derlenmiş ve turizm animasyonu ile ilgili yapılan ve YÖK veritabanında bulunan 26 lisansüstü çalışma kısmi analize tabi tutulmuştur. Sonuçlara göre, ulusal SOKÜM unsurlarının genel olarak turizmde ve özellikle de turizm animasyonları cephesinden ortaya koyduğu önemli fırsat potansiyeline rağmen hem uygulamada hem de araştırmalarda yeteri kadar ele alınmadığı, diğer taraftan SOKÜM ulusal unsurlarının paket animasyon ürünü olarak sunulduğu Türk Gecesi uygulamalarında bile uygun biçimde kullanılamadığı tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

AYVACI, H. ., & GÜLCAN, B. . (2017). TÜRKİYE’DE TURİZM ANİMASYONLARINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS (SOKÜM) ULUSAL UNSURLARINA BAKIŞ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 207–223. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/242

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi