TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDE ZENGİNLEŞEMEMİŞ BİR ÜRÜN: YEDİ KİLİSELER


Özet Görüntüleme: 362 / PDF İndirme: 396

Yazarlar

  • Sinem KUNT aGazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye (
  • Bilgehan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Yedi kiliseler, İnanç turizmi, Zenginleştirilmiş ürün, Destinasyon imajı

Özet

Türkiye‟deki zengin varlık potansiyeline rağmen inanç turizmi, Türkiye‟deki turistlerin geliş amaçları arasında son sırada yer almaktadır. Türkiye inanç turizmi için önemli bir potansiyele sahip yerlerden biri, Ege Bölgesinde bulunan ve Hıristiyan teolojisinde önemli yeri olan Yedi Kiliseler‟dir. Hali hazırda belli bir ziyaretçi talebine konu olan Yedi Kiliseler Ören Yerleri, yüksek turizm potansiyeline rağmen zenginleştirilmiş bir ürün durumunda değildir. Bu çalışmanın amacı, Yedi Kiliseler Ören Yerleri‟nin turizm potansiyelini ortaya koymak, ürün analizini yapmak ve ürün zenginleştirmesine yönelik öneriler getirmektir. Araştırma literatür taramasına dayanarak içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuca göre Yedi Kiliseler Ören Yerleri‟nin; çekicilik, ulaşılabilirlik, turizm işletmeleri ve etkinliklere ait olumlu özelliklere sahip olduğu görülürken, diğer taraftan imaj konusunda eksikliklerin olduğu düşünülmektedir. Çalışmada etkili imaj oluşturmak için öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

KUNT, S. ., & GÜLCAN, B. . (2017). TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDE ZENGİNLEŞEMEMİŞ BİR ÜRÜN: YEDİ KİLİSELER. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 184–206. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/241

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi