Ekolojik Yerleşkeye Sahip Olmanın Zorlukları: Turizm ve Ekolojik Yaşam Bağlamında Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Beyza HATIRNAZ Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce /Türkiye.
  • Ece KONAKLIOĞLU Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara /Türkiye.

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.101

Anahtar Kelimeler:

Gönüllü Turizmi, Ekolojik Yaşam Çiftlikleri, Problemler, Zorluklar, Çiftlik Turizmi

Özet

Yaşanılan ekolojik krizin sonuçlarının somut olarak görülmeye başlandığı günümüzde ekolojik yaşam pratikleri, doğayı destekleyen faaliyetler her zamankinden daha fazla tercih edilir ve öğrenmek istenir olmuştur. Bunun bir yansıması olarak da kişiler boş zamanlarında doğada yaşamı, ekolojik yaşam pratiklerini tecrübe edebilecekleri, öğrenebilecekleri alanlarda geçirmeyi daha fazla talep eder hale gelmiştir. Hatta, ekolojik çiftlikler için kişiler özellikle boş zaman yaratarak bulundukları ülkelerdeki çiftlikler kadar farklı coğrafyalardaki ekolojik, doğal ve de kültürel yaşam pratiklerini öğrenmek için seyahat etmeye uzun konaklamalar yapmaya başlamıştır. Araştırma kapsamında yoğunlaşan bu turizm ve seyahat motivasyonunun çiftliklere yarattığı zorluklarla, seçtikleri ekolojik yaşamın getirdiği zorluklar değerlendirilerek olası çözüm önerileri sunulacaktır. Bu amaçla Türkiye’de yıl boyu gönüllü ağırlayan on beş ekolojik yaşam çiftliği ile yapılan görüşmeler ve yerleşkelerde geçirilen sürelerde gerçekleştirilen yerinde gözlemlerle sorunlar analiz edilmiştir. Türkiye’deki ekolojik çiftliklerin karşılaştıkları sorunlar; insan etkileşiminden doğan sorunlar, doğal yaşamın getirdiği zorluklar, maddi ve teknik destek eksikliği olarak sınıflandırılmıştır.

Yayınlanmış

2021-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

HATIRNAZ , B. ., & KONAKLIOĞLU, E. . (2021). Ekolojik Yerleşkeye Sahip Olmanın Zorlukları: Turizm ve Ekolojik Yaşam Bağlamında Bir Değerlendirme. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(3), 268–288. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.101

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi