ONLİNE REZERVASYON KANALLARINDA DİJİTAL İMAJ VE FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 193 / PDF İndirme: 86

Yazarlar

  • Zeynep KURTULAY İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • İsmail KIZILIRMAK İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Online rezervasyon kanalı, Dijital imaj, Fuzzy TOPSIS yöntemi

Özet

Bu çalışmada, internetin artan kullanımı ile birlikte giderek yaygınlaşan online rezervasyon kanalları, mutlak ayrımların, doğru ya da yanlışların bulunmadığı bulanık ortamda karar vermeyi kolaylaştıran Fuzzy TOPSIS yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda karar vericilerden oluşturulan bir gruba, online sitelerde yer alan bilgi zenginliği, güvenilirlik, dizayn/kullanım kolaylığı, sık güncelleme ve müşteri hizmetleri kriterlerinin önem derecesini belirlemesi ve seçilen dört adet online rezervasyon kanalını, bu kriterleri göz önünde bulundurarak değerlendirmesi istenmiştir. Karar vericilerin kullandıkları dilsel değişkenler, pozitif fuzzy üçgen sayılara dönüştürülmüş ve online rezervasyon kanallarının öncelik sırası belirlenmeye çalışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

KURTULAY, Z. ., & KIZILIRMAK, İsmail . (2017). ONLİNE REZERVASYON KANALLARINDA DİJİTAL İMAJ VE FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 241–254. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/244

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi