SEYAHAT ACENTELERİNDE KULLANILAN ONLINE SİSTEMLER: INTERNATIONAL AIR TRAVEL INDEX (IATI) ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 146 / PDF İndirme: 86

Yazarlar

  • Emre YILMAZ İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Şehnaz DEMİRKOL İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Seyahat Acenteleri, Online Seyahat Sistemler, İnternet, IATI

Özet

Bilgi teknolojilerinde gerçekleşen inanılmaz hız işletmeleri değişime itmektedir. Seyahat acenteleri de bu değişimden payını almaktadır. Gerek kamu gerekse özel sektör bu teknolojilerden faydalanmaktadır. Turizm pazarlamasının en etkin aktörlerinden olan seyahat acenteleri de artan bilgi teknolojisine paralel olarak bilgi teknolojisine dayalı sistemleri kullanmak durumundadır. Bu çalışmanın temel amacı IATI online seyahat sisteminin turizme ve seyahat acentelerine sağladığı yararları belirtmektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, E. ., & DEMİRKOL, Şehnaz . (2017). SEYAHAT ACENTELERİNDE KULLANILAN ONLINE SİSTEMLER: INTERNATIONAL AIR TRAVEL INDEX (IATI) ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 321–327. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/250

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi