Dijital Göçebelerin Türkiye Algısı


Özet Görüntüleme: 436 / PDF İndirme: 260

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7783445

Anahtar Kelimeler:

Dijital göçebe, Türkiye, Nomad List, İçerik Analizi

Özet

Bu araştırmanın amacı, dijital göçebelerin üye oldukları bir platform olan Nomad List web sitesindeki Türkiye hakkındaki yorumlarını incelemek ve dijital göçebelerin Türkiye’ye yönelik algılarını değerlendirmektir. Nomad List üzerindeki yorumlar incelenirken nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenolojik araştırma deseninden faydalanılmıştır. Verilere ulaşmak için web sitesi içerisinde “Turkey” anahtar kelimesi yazılarak Türkiye’nin puanlanan tüm destinasyonlarına ulaşılmıştır. İstanbul, Antalya, Alanya, Adana, İzmir, Ankara, Gaziantep, Bodrum, Konya ve Bursa destinasyonlarına yönelik toplamda 35 yorum elde edilmiş ve nitel veriler içerik analizi yardımıyla irdelenmiştir. Analiz sürecinde MAXQDA yazılımından faydalanarak veriler görselleştirilmiştir. Veriler incelendiğinde; “destinasyonlar” ana teması altında her bir destinasyon alt temaya ayrılmıştır.  “Kriterler” ana teması ise 11 alt temaya ayrılarak incelenmiştir. Analiz sonucunda, İstanbul ve İzmir hakkında çoğunlukla olumlu yorumların olduğu fakat Konya ve Adana hakkında yorumlar olmasa da dijital göçebelerin bu destinasyonlara verdiği skorların iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. Türkiye, özellikle yeme-içme-eğlence olanakları ve tarihi, kültürel ve doğal çekicilikleri sayesinde dijital göçebeler üzerinde olumlu algıya sahiptir. Fakat dijital göçebeler, Türkiye’yi genel olarak güvenlik şartları, trafik, ulaşım ve internet hızı bakımından olumsuz değerlendirmektedirler.

Referanslar

Akın, M. Ş. (2021). Dijital göçebelik: Deneyim ve özgürlük. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21(1), 41-52.

Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ., & Fidan, T. (2018). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75.

Blatt, K., & Gallagher, J. (2013). Mobile workforce: The rise of the mobilocracy Medford: Information Today Inc. P. A. Bruck, & M. Rao içinde, Global mobile: Applications and innovations for the worldwide mobile ecosystem. Medford: Information Today Inc.

Bozdoğan, M., & Özuz Dağdelen, E. (2022). Seyahat, çalışma ve boş zamanın kesişiminde yeni bir grup: Dijital göçebeler. International Journal of Humanity Mobility, 2(2), 270-297.

Busuttil, S. (2021). The rise of the digital nomad. The University of Melbourne: https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/the-rise-of-the-digital-nomad [Accessed 30.01.2023]

Chevtaeva, E. (2021). Coworking and coliving: The attraction for digital nomad tourists. W.Wörndl, C. Koo, & J. L. Stienmetz içinde, Information and CommunicationTechnologies in Tourism, 202–209.Cham: Springer,

Chevtaeva, E., & Denizci-Guillet, B. (2021). Digital nomads’ lifestyles and coworkation. Journal of Destination Marketing & Management, 21, 1-11.

Cook, D. (2022). Breaking the contract: Digital nomads and the state. Critique of Anthropology, 42(3), 304-323.

Çarpar, M. C. (2020). Sosyolojide iki niteliksel desen: Fenomenolojik ve etnografik araştırma. The Journal of Social Science, 4(8), 689-704.

Düzgün, E., & Akın, A. (2022). Yeni bir turist tipolojisi önerisi: Dijital göçebelik. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 596-612.

Ens, N., Stein, M.-K., & Blegind Jensen, T. (2018). Decent digital work: Technology affordances and constraints. International Conference on Information Systems. California: AIS Electronic Library.

Georgios, M. (2018). Digital nomadism: Travel, remote work and alternative lifestyles. Lund: Lund University.

Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report, 8, 597-607.

Hermann, I., & Paris, C. M. (2020). Digital Nomadism: The nexus of remote working and travel mobility. Information Technology & Tourism, 22, 329-334.

Herring, S. C. (2010) Web content analysis: Expanding the paradigm. J. Hunsinger, L. Klastrup, & M. Allen (Ed) içinde, International Handbook of Internet Research, 233-249. Springer.Nomad List (2023). https://nomadlist.com/faq#about [Accessed 17.01.2023] İhlas Haber Ajansı. (2023). Yerel Haberler. 29.01.2023 tarihinde İhlas Haber Ajansı: https://www.iha.com.tr/mugla-haberleri/dalyan-dijital-gocebe-turizminde-uluslararasi-marka-olacak-4137346/ [Accessed 29.01.2023]

İli, B., & Büyükbaykal, G. N. (2022). A bibliometric analysis of digital nomad researches. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi (Dijitalleşme Özel Sayısı), 306-319.

Kim, I., Kuljis, J. (2010) Applying content analysis to web-based content. Journal of Computing and Information Technology, 18, 369–375.

Kocaman, S. (2021). Nomadlist’de Dijital Göçebeler Tarafından 2020’de En Fazla Tercih Edilen Destinasyonların Destinasyon Seçim Kriterlerine Göre Kümelendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 799-815.

Kocaman, S. (2022). Turizmde dijital göçebe araştırmaları: Sistematik literatür taraması. Turizm Akademik Dergisi, 9(2), 447-462. Kropp, R. (2018). Digital nomads vs remote workers: Why you need to know the difference. Allwork: https://allwork.space/2018/01/digital-nomads-vs-remote-workers-why-you-need-to-know-the-difference/ [Accessed 17.01.2023]

Lee, A., Toombs, A. L., Erickson, I., Nemer, D., Ho, Y.-s., Jo, E., & Guo, Z. (2019). The social infrastructure of co-spaces: Home, work, and sociable places for digital nomads. ACM on Human-Computer Interaction. 1-23. New York: Association for Computing Machinery.

Milošević, J. (2020). Digital nomads: A cultural view. Undergraduate thesis Rijeka: University of Rijeka. Croatia.

Nash, C., Jarrahi, M. H., & Sutherland, W. (2018). Digital nomads beyond the buzzword: Defining digital nomadic work and use of digital technologies. International Conference on Information, 207-217. Sheffield: Springer.

Orel, M. (2019). Coworking environments and digital nomadism: Balancing work and leisure whilst on the move. World Leisure Journal, 61(3), 215-227.

Orel, M. (2020). Life is better in flip flops. Digital nomads and their transformational travels to Thailand. International Journal Of Culture, Tourism And Hospitality Research, 15(1), 3-9.

Prabawa, I. S., & Pertiwi, P. R. (2020). The digital nomad tourist motivation in Bali: Exploratory research based on push and pull theory. Athens Journal of Tourism, 7(3), 161-174.

Reichenberger, I. (2018). Digital nomads – a quest for holistic freedom in work and leisure. Annals of Tourism Research, 21(3), 364–380.

Sánchez-Vergara, J., Orel, M., & Capdevila, I. (2023). “Home office is the here and now.” Digital nomad visa systems and remote work-focused leisure policies. World Leisure Journal, 1-20.

Schroeder, J. (2016). What digital nomads know that you don't (yet). Forbes: https://www.forbes.com/sites/julesschroeder/2016/03/17/what-digital-nomads-know-that-you-dont-yet/?sh=3162a9ee34bd adresinden alındı [Accessed 24.01.2023]

T.C. Muğla Valiliği (2021). Dijital Göçebelerin Yeni Rotası Muğla Olacak. T.C. MuğlaValiliği: http://www.mugla.gov.tr/dijital-gocebelerin-yeni-rotasi-mugla-olacak [Accessed 24.01.2023]

Tekindal, M., & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-182.

Vagena, A. (2021). Digital nomads and tourism industry. Academia Letters, 1-6. https://doi.org/10.20935/AL765.

von Zumbusch, J. S., & Lalicic, L. (2020). The role of co-living spaces in digital nomads’ well-being. Information Technology & Tourism, 22, 439-453.

Wang, B., Schlagwein, D., & Cahalane, M. C. (2018). Digital work and high-tech wanderers: Three theoretical framings and a research agenda for digital nomadism. Australasian Conference on Information Systems, 1-12. Sydney.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

Demirel İli, N. (2023). Dijital Göçebelerin Türkiye Algısı. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(1), 30–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.7783445

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi