SEYAHAT ACENTASI YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE ANKARA'DA BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 131 / PDF İndirme: 61

Yazarlar

  • Pelin SARIALTUN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara, Türkiye (pelin.sarialtun@gmail.com)
  • Kurban ÜNLÜÖNEN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye (kurban.unluonen@hbv.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.28

Anahtar Kelimeler:

Kriz, Kriz yönetimi, Seyahat acentesi, İşletme, Turizm

Özet

Bu çalışma, seyahat acentası yöneticilerinin kriz dönemlerinde seyahat acentalarında uyguladıkları kriz yönetimi stratejilerini ve kriz yönetimi hakkındaki düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ankara’da faaliyet gösteren 135 A grubu seyahat acentası yöneticisi üzerinde yapılan bu çalışmada anket tekniği uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Seyahat acentaları yöneticilerinin kriz yönetimi algısını incelemek için yüzde ve frekans analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, seyahat acentalarının çoğunun kriz yönetimi uygulamalarına gereken önemi vermediği ve bir kriz planına sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.

Yayınlanmış

2019-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

SARIALTUN, P., & ÜNLÜÖNEN, K. (2019). SEYAHAT ACENTASI YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3), 238–254. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.28

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi