Türkiye’de Gastronomi Turizmi İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi


Özet Görüntüleme: 1615 / PDF İndirme: 1103

Yazarlar

  • Murat ÇUHADAR Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Isparta/Türkiye
  • İlhami MORÇİN Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Isparta/ Türkiye.

Anahtar Kelimeler:

Turizm, Gastronomi, Bibliyometri

Özet

Gastronomi kavramı, son zamanlarda hem kültürel hem de bilimsel alanda çok popüler bir konu haline gelmiştir. Gastronomi kavramı önceleri turizm içinde bir faaliyet olarak anılırken, zamanla gastronomi turizmi ismiyle bir turizm türü olarak yazında yerini almıştır Çalışmanın amacı, Türkiye’de gastronomi turizmi alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları bibliyometrik olarak incelemek, gelişim ve yönelimlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de lisans (fakülte/yüksekokul) ve ön lisans (meslek yüksekokulu) düzeyinde öğretim verilen üniversitelerdeki akademisyenlerin bilimsel çalışmaları oluşturmaktadır. Bu kapsamda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Akademik veri tabanında “gastronomi turizmi” konu başlığında 1990-2019 tarih aralığında yapılan çalışmalara yönelik tarama gerçekleştirilmiş ve konuyla ilgili çalışmalara ilişkin verilere ulaşılmıştır. Bu kapsamda yer alan bilimsel çalışmalar; araştırma alanları, yıllara göre yayın sayıları, yayın türleri, yayın dilleri, veri tabanları, yayınlandığı dergi ve yayınlandığı ülke vb. ölçütlere göre incelenmiştir. Geçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de “Gastronomi Turizmi” başlığı kapsamında 2019 yılı sonu itibariyle araştırmacılar tarafından kaleme alınmış 17 proje, 268 bildiri, 161 makale, 18 kitap, 47 tez ve 1 adet sanatsal faaliyet tespit edilmiştir. Gastronomi turizmi ile ilgili bilimsel yayın faaliyetlerinin en fazla sosyal bilimler alanında kaleme alındığı, bununla birlikte, Türkiye’de Gastronomi Turizmi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ağırlıklı olarak makale ve bildiri türünde kaleme alındığı görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇUHADAR, M., & MORÇİN, İlhami. (2020). Türkiye’de Gastronomi Turizmi İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi . Journal of Recreation and Tourism Research, 7(1), 92–106. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/300

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi