TÜRKİYE’DE YABANCI TURİST DAĞILIMININ MEKÂNSAL KÜMELENME ANALİZİ


Özet Görüntüleme: 178 / PDF İndirme: 91

Yazarlar

  • İsmail KERVAKIRAN a Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. (ikervankiran03@gmail.com)
  • Murat ÇUHADAR Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Doç. Dr. (muratcuhadar@sdu.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Yabancı Turist, Türkiye, Kümelenme, Mekânsal Analiz

Özet

Turizmin geliştiği ülkelerde, turistlerin mekânsal kümelenmesi, dağılımı ve yayılımı konusunda birçok çalışma yapılmasına karşın, Türkiye’de uluslararası turizm talebinin mekânsal ilişkisine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2000 ile 2015 yılları arası yabancı turistlerin konakladıkları ilçelere göre mekânsal kümelenme ilişkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Öncelikle, yabancı turistlerin konaklama sayıları ArcGIS 10.2.2. programı kullanılarak ilçelere göre mekânsal dağılımı haritalandırılmış, daha sonra verilerin mekânsal kümelenme analizi (Standart Sapma Elipsi, Moran’s I, LISA) yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, konaklayan yabancı turist talebinin ağırlıklı ortalama merkezlerinin güneye doğru (özellikle Antalya) kaydığı ve konaklama sayılarının dağılımında orta derecede pozitif mekânsal oto-korelasyonun olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre, yabancı turistlerin İstanbul ve Antalya ilçelerinde anlamlı olarak mekânsal kümelendiği ortaya çıkmaktadır. Ancak mekânsal olarak kümelenmenin olduğu bu bölgelerde, kümelenmenin yapısal, yasal ve organizasyonel olarak ne kadar işlevsel ve etkin olduğu tartışma konusudur.

Yayınlanmış

2016-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

KERVAKIRAN, İsmail, & ÇUHADAR, M. (2016). TÜRKİYE’DE YABANCI TURİST DAĞILIMININ MEKÂNSAL KÜMELENME ANALİZİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(3), 53–64. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/162

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi