Kültürel Miras Olan Türk Kahvesi Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi


Özet Görüntüleme: 132 / PDF İndirme: 85

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8393231

Anahtar Kelimeler:

Kültürel Miras, Türk Kahvesi, Bibliyometrik Analiz

Özet

Bu çalışmanın amacı; Türk mutfağı, kültürü ve toplumu içerisinde çok önemli bir yere sahip olan ve bu kapsamda kültürel miras değeri taşıyan Türk kahvesini konu alan lisansüstü tezlerin, bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemektir. Çalışmada kullanılan veriler, 24 Nisan-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında YÖK tez arama motorunda “Türk Kahvesi” anahtar kelimesi kullanılarak elde edilmiştir. Bu kapsamda 28 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Lisansüstü tezlerin bibliyometrik özelliklerinin incelenmesinde; tez türü, yıllara göre dağılımı, temel alan, üniversite, danışman unvanı, araştırma yöntemi, tez sayfa sayısı ve anahtar kelimeler kriter olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre; tezlerin büyük bir çoğunluğunu yüksek lisans tezleri oluşturmakta ve en fazla tez 2022 yılında yayınlandığı görülmektedir. Tezlerin temel alanında gıda mühendisliği, en fazla tez yazılan üniversite İstanbul Okan Üniversitesi, danışman unvanında Prof. Dr., araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi, sayfa sayısında ise 0-100 sayfa ve 101-150 sayfa aralığında olan tezlerin aynı sayıda olduğu ve son olarak ise tezlerin anahtar kelime olarak yoğunluklu olarak Türk kahvesinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Acar, N., Çakırbaş, A. ve Çi̇zmeci̇, B. (2019). Türk kahvesi tüketilen mekânların seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Nevşehir örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 135-143. https://doi.org/10.18506/anemon.425801

Akarçay, E. (2014). Kâh kahvehane kâh café: Küreselleşen Eskişehir’de kahve tüketimi üzerine kuramsal bir giriş. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 2, 181-202.

Argan, M., Akyıldız, M., Özdemir, B., Baş, A., Akkuş, E. ve Kaya, S. (2015). Leisure aspects of Turkish coffee consumption rituals: An exploratory qualitative study. International Journal of Health and Economic Development, 1(1), 26-36.

Atik, D., Aktan, D. ve Çam, E. (2022). Fortune-telling as a leisure activity. World Leisure Journal, 64(2), 142-155. DOI: 10.1080/16078055.2021.1919921

Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E. ve Herrera, F. (2011). Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools. Journal of the American Society for InformationScience and Technology, 62(7), 1382–1402. https://doi.org/10.1002/asi.21525

Fendal, D. (2014). Türkiye’deki kahve ve mutfak kültürünün dönüşümü üzerinden küreselleşme sürecinde küresel ve yerel kültürün etkileşim ve eklemlenişi. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 2, 147-180.

Girginol, C. R. (2017). Kahve topraktan fincana. A7 Yayınları.

Gürsoy, D. (2004). Tarihin süzgecinde mutfak kültürümüz. Boyut Matbaacılık.

Gürsoy, D. (2005). Sohbetin bahanesi kahve. Oğlak Yayıncılık.

Heise, U. (2001). Kahve ve kahvehane. Dost Yayınları.

Hussain, A., Fatima, N. ve Kumar, D. (2011). Bibliometric analysis of the 'Electronic Library' journal (2000-2010). Webology, 8(1): 1-11.

ICO (2023). International coffee organization monthly coffee market report. http://www.ico.org/Market-Report-22-23-e.asp

Işın, E. (2001). Tanede saklı keyif, kahve. Yapı Kredi Yayınları.

Karaman, N., Kılıç, A. ve Avcıkurt, C. (2019). Tüketicilerin kahve kafeleri ziyaret eğimlimlerinin ve değişen kahve tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi: Geleneksel Türk kahvesi üzerine bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 612-632. https://doi.org/10.26677/TR1010.2019.181

Küçükkömürler, S. ve Özgen, L. (2009). Coffee and Turkish coffee culture. Pakistan Journal of Nutrition, 8(10), 1693-1700. https://doi.org/10.3923/pjn.2009.1693.1700.

Omerzel, D. G. (2016). A systematic review of research oninnovation in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(3), 516–558. https://doi.org/10.1108/ijchm-10-2014-0510

Tarbuck Gürses, D. (2011). Kahvehanelerin Avrupa düşünce tarihindeki yeri üzerine. Cogito, 68-69, 317-326.

Toros, T. 1998. “Kahvenin öyküsü (The history of coffee)”, İletişim Yayınları, İstanbul.

Ulusoy, K (2011). Türk toplum hayatında yaşatılan kahve ve kahvehane kültürü. Milli Folklor Dergisi, 12(89), 159-169.

UNESCO (2013). Turkish coffee culture and tradition. https://ich.unesco.org/en/RL/turkish-coffee-culture-and-tradition-00645

Woyesa, T. ve Kumar, S. (2020). Potential of coffee tourism for rural development in Ethiopia: A sustainable livelihood approach. Environment, Development and Sustainability, 23, 815-832 https://doi.org/10.1007/s10668-020-00610-7.

Yiğit, S. ve Şahin Perçin, N. (2021). How would you like your Turkish coffee? Tourist experiences of Turkish coffee houses in Istanbul. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 15(3), 443-454. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-11-2020-0274

Yildirim, O. ve Karaca, O.B. (2022). The consumption of tea and coffee in Turkey and emerging new trends. Journal of Ethnic Foods 9(8), 1-11. https://doi.org/10.1186/s42779-022-00124-9

Yılmaz, B., Acar Tek, N. ve Sözlü, S. (2017). Turkish cultural heritage: a cup of coffee. Journal of Ethnic Foods, 4, 213-220. https://doi.org/10.1016/j.jef.2017.11.003

Yönet Eren, F. ve Ceyhun Sezgin, A. (2018). Kültürel miras açısından Türk kahvesi. Turkish Studies Social Sciences, 13(10), 967-712. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12880

İndir

Yayınlanmış

2023-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yiğit, S. (2023). Kültürel Miras Olan Türk Kahvesi Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), 17–27. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393231

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi