DESTİNASYON PAZARLAMA SÜRECİNDE PRESİDİA ÜRÜNLERİN ETKİSİ


Özet Görüntüleme: 264 / PDF İndirme: 149

Yazarlar

  • Serkan YİĞİT Balıkesir University, School of Tourism, Balıkesir, Türkiye
  • Murat DOĞDUBAY Balıkesir University, School of Tourism, Balıkesir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Destinasyon pazarlaması, Presidia projesi, Slow food, Yöresel ürünler

Özet

Günümüz tüketicileri artık tercihlerini yöresel ürünlere doğru çevirmektedir. Bu bağlamda, destinasyonlar farklılaşma çabaları kapsamında bu yöresel ürünleri ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı 1999 yılında Slow Food (Yavaş Yemek) hareketinin başlatmış olduğu Presidia Projesi hakkında bilgi vermek ve ülkemizde bulunan Presidia ürünleri tanıtmaktır. Sonuç bölümünde ise, Presidia Projesi ile yerel üreticilere sağlanan faydalar hakkında bahsedilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

YİĞİT, S. ., & DOĞDUBAY, M. . (2017). DESTİNASYON PAZARLAMA SÜRECİNDE PRESİDİA ÜRÜNLERİN ETKİSİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 39–48. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/229

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi