TURİZM SEKTÖRÜNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI PSİKOLOJİK SORUNLARIN ÖRGÜTSEL SESSİZLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Özet Görüntüleme: 221 / PDF İndirme: 100

Yazarlar

  • Yasin KELEŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Samsun, Türkiye. (yasin.keles@omu.edu.tr)
  • Şerif Ahmet DEMİRDAĞ Giresun Üniversitesi, Bulancak Kadir Karabaş UBYO, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü, Giresun, Türkiye. (serif.demirdag@giresun.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.35

Anahtar Kelimeler:

Turizm Eğitimi, Staj, Psikolojik Sorunlar, Örgütsel Sessizlik

Özet

Bu araştırmanın amacı, turizm sektöründe staj yapan öğrencilerin stajlarda yaşadıkları psikolojik sorunların örgütsel sessizlikleri üzerindeki etkisini belirleyebilmektedir. Bu amaçla nicel olarak tasarlanan araştırmada, Ondokuz Mayıs ve Giresun Üniversitesi’nde lisans düzeyinde turizm eğitimi alan ve stajlarını tamamlamış 233 öğrenci üzerinde anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, turizm öğrencilerinin yaşadıkları psikolojik sorunların ve örgütsel sessizlik düzeylerinin düşük olduğunu göstermektedir. Buna karşın, yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucu, öğrencilerin stajlarda yaşadıkları psikolojik sorunların örgütsel sessizlikleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde turizm işletmelerinde yönetici olarak görev yapanlara yönelik öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

KELEŞ, Y., & DEMİRDAĞ, Şerif A. (2019). TURİZM SEKTÖRÜNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI PSİKOLOJİK SORUNLARIN ÖRGÜTSEL SESSİZLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 332–340. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.35

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi