Üniversitelerin Rekreasyon Yönetimi Bölümlerinin Kariyer ve İstihdam Olanaklarının Belirlenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7783452

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyon Yönetimi, Kariyer, İstihdam, İçerik Analizi

Özet

Eğitim; bireylerin öncelikle kişisel olarak kendilerini yetiştirmeleri, sosyalleşmeleri, topluma fayda sağlamaları ve hayatı idame ettirme noktasında meslek sahibi olmaları açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple insanlar, ortaöğretim eğitimini bitirdikten sonra iyi bir eğitim alarak iyi bir kariyer yapmak için, istihdam ve kariyer olanaklarının yüksek olduğu üniversiteleri ve bölümleri tercih etme eğiliminde olurlar. Bu araştırmanın amacı, üniversitelerin resmî internet sitesinde yer alan rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olan öğrencilerin kariyer ve istihdam olanaklarını üniversiteler bazında belirlemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden aktif rekreasyon yönetimi bölümlerinin yer aldığı üniversitelerin web siteleri incelenerek, içerik analizi ile veriler analiz edilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla yapılan doküman taramasında, altı üniversitenin internet sitesinde rekreasyon yönetimi ile ilgili kariyer ve istihdam olanaklarına ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda ilgili taraflar için öneriler sunulmuştur.

 

Referanslar

Akdeniz Üniversitesi – Manavgat Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Hakkımızda), http://mtf.akdeniz.edu.tr/bolumler/rekreasyon-yonetimi-bolumu/hakkimizda/ [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Akdeniz Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü Genel Tanıtım, https://turizm.akdeniz.edu.tr/tr/genel_tanitim-2537 [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Tanıtım), https://hacibayram.edu.tr/turizm-rekreasyon/tanitim?lang=tr-TR [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Ap, J. (1986). Recreation trends and implications for government. In: R. Castle, D. Lewis and J. Mangan (Eds.), Work, leisure and technology, pp. 167. Melbourne: Longman Cheshire.

Bahar, O. ve Kozak, M. (2012). Turizm Ekonomisi (Dördüncü Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.

Balıkesir Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Hakkımızda), https://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/rekreasyon-yonetimi-bolumu-1688 [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Baruch, Y., and Rosenstein, E. (1992). Human resource management in Israeli firms: Planning and managing careers in high technology organizations. International Journal of Human Resource Management, 3(3), 477-495.

Bird, A. (1994). Careers as repositories of knowledge: A new perspective on boundaryless careers. Journal of Organizational Behavior, 15(4), 325-344.

Demirdağ, Ş. A. (2020). Entropi yöntemi ile turizm işletmeciliği uzaktan eğitim öğrencilerinin memnuniyet algılarının derecelendirilmesine yönelik bir araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research /JRTR, 7(4), 749-763. Doi: 10.31771/jrtr.2020.86

Demirdağ, Ş. A., Kamber, S. S. ve Aydın, İ. (2016). Turizm sektöründe staj yapmış turizm öğrencilerinin eğitim seviyelerine göre iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılması. İçinde: 3. Uluslararası Çin’den Adriyetik’e Sosyal Bilimler Kongresi, ss. 36-53, 27-30 Ekim 2016, Antalya.

Giresun Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Genel Bilgiler), http://rky.giresun.edu.tr/tr/page/genel-bilgiler/5015 [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A. ve Dinç, Y. (2015). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi – Örnek Animasyon Uygulamaları (Üçüncü Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Harran Üniversitesi – Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Amaç ve Hedefler), http://web.harran.edu.tr/rekreasyon/tr/hakkimizda/amac-ve-hedefler/ [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Karabük Üniversitesi – Safranbolu Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü, https://stf.karabuk.edu.tr/index.aspx [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Karaküçük, S. (1995). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme, Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma. Ankara: Seren Matbaacılık.

Karaküçük, S. ve Akgül, B. M. (2016). Ekorekreasyon-Rekreasyon ve Çevre. Ankara: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü, https://kmu.edu.tr/ubyo/sayfa/2281/bolumler/rekreasyon-yonetimi-bolumu/tr [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Keleş, Y. (2018). Neden turizm eğitimi? Lisans düzeyinde turizm öğrencilerine yönelik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 219-236. Doi: 10.21325/jotags.2018.306

Kırklareli Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Bölüm Hakkında), https://turizmry.klu.edu.tr/Yardimci_Sayfalar/1023-bolum-hakkinda.klu [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Kraus, R. (1966). Recreation Today: Program Planning and Leadership. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi – Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü, https://tubif.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/11856/rekreasyon-yonetimi-bolumu [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Mersin Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü, https://www.mersin.edu.tr/akademik/turizm-fakultesi/bolumler/rekreasyon-yonetimi-bolumu [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Necmettin Erbakan Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Hakkımızda), www.erbakan.edu.tr/rekreasyonyonetimi/sayfa/12338/hakkimizda [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Neumeyer, M. H. and Neumeyer, E. S. (1958). Leisure and Recreation -A Study of Leisure and Recreation in Their Sociological Aspects (Third Edition). New York: The Ronald Press Company.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Bölüm Hakkında), https://osmaniye.edu.tr/birimdetay-rky-42813 [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Pamukkale Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Rekreasyon Yönetimi Bölümü Hakkında Genel Bilgi), https://www.pau.edu.tr/turizmfakultesi/tr/sayfa/rekreasyon-yonetimi-bolumu [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Redman, T. and Wilkinson, A. (2013). Contemporary human resource management: Text and cases (Fourth Edition). New York: FT Prentice Hall, Pearson Education.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi (İstihdam Olanakları), https://rekyonetimi.subu.edu.tr/tr/istihdam-olanaklari [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Selçuk, G.N. (2015). Turizm Ekonomisi (İkinci Baskı), Erzurum: Salkımsöğüt.

Selçuk Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi, https://www.selcuk.edu.tr/Birim/Bolum/turizm-rekreasyon_yonetimi/49759#! [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Siirt Üniversitesi – Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, (2023). Rekreasyon Yönetimi (Bölüm Tanıtımı), https://tioy.siirt.edu.tr/detay/bolum-tanitimi/664159313.html [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Sinop Üniversitesi – Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, (2023). Rekreasyon Yönetimi (Bölümümüz Hakkında), https://rekreasyonturizm.sinop.edu.tr/bolumumuz-hakkinda/ [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü, https://zturizm.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11899/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/4816888/bilgilenirme_kilavuzu_20220923161933.pdf?d=tr-TR&mk=37722&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11899&bid=11899 [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Turpçu, E. ve Akyurt, H. (2018). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer streslerinin belirlenmesi: Giresun Üniversitesi lisans öğrencileri üzerine bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 2018(69), 365-380.

Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2023), Eğitim, https://sozluk.gov.tr/ [03.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı – ÖSYM, (2023), Yükseköğretim Kurumları Sınavı – 2022 / Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, https://www.osym.gov.tr/TR,23885/2022-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html [03.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Usta, Ö. (2012). Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım (Üçüncü Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). Rekreasyon Yönetimi Bölümü, https://www.yyu.edu.tr/Birimler/478/sayfalar/13144 [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Yavuz, E., Aksoy, M., and İskender, A. (2016). Reasons of choosing recreation management departments within the body of tourism faculties and expectations of students. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 549-561. Doi: 10.21547/jss.256709

Yükseköğretim Kurulu (2023a), Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/ [03.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Yükseköğretim Kurulu (2023b), Yükseköğretim Program Atlası, https://yokatlas.yok.gov.tr/ [03.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

İndir

Yayınlanmış

2023-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

İskender, A., & Demirdağ, Şerif A. (2023). Üniversitelerin Rekreasyon Yönetimi Bölümlerinin Kariyer ve İstihdam Olanaklarının Belirlenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(1), 57–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7783452

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi