ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL SOSYAL KAPİTAL VE DIŞ MEKAN REKREASYONEL AKTİVİTELERE KATILIM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI


Özet Görüntüleme: 122 / PDF İndirme: 39

Yazarlar

  • Ali YAYLI Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Doç. Dr. (yayli@gazi.edu.tr)
  • Ceren AVCI Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Arş. Gör. (cerenavci@windowslive.com)
  • Ali İSKENDER Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Arş. Gör. (ailiskender6110@gmail.com)

Anahtar Kelimeler:

kamu sağlığı, dış mekan rekreasyonel aktiviteler, kişisel sosyal kapital

Özet

Mevcut çalışmada, öğrencilerin kişisel sosyal kapital düzeyleri ve doğa tabanlı ve kullanıcıya bağlı dış mekan rekreasyonel aktivitelere katılımları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma örneklemi olarak Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, FenEdebiyat Fakültesi ve İstatistiki ve İdari Bilimler Fakültesi’nde kayıtlı bulunan 300 öğrenci belirlenmiş, veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal kapitalin araçsal destek boyutuna göre, öğrencilerin kullanıcıya bağlı rekreasyonel aktivitelere katılımlarında farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca kullanıcıya bağlı aktivitelere katılım, öğrencilerin cinsiyeti ve kaçıncı sınıfta olduklarına göre de farklılık göstermektedir. Kişisel sosyal kapitalin enformasyonel destek, araçsal destek ve kollektif etkinlik boyutları da, cinsiyet ve okunulan sınıfa göre farklılık göstermiştir. Ayrıca sosyal kapital bileşenleri arasında yüksek ve orta düzeyde ilişki saptanmıştır. Araştırma bulguları üzerinden, rekreatif alanlara yönelik politikalar ve uygulanabilir düzenlemeler ile ilgili öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2014-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

YAYLI, A., AVCI, C., & İSKENDER, A. (2014). ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL SOSYAL KAPİTAL VE DIŞ MEKAN REKREASYONEL AKTİVİTELERE KATILIM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(3), 12–19. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/116

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri