Aile Boş Zamanı ve COVID-19 ile Değişen Aile Rekreasyon Etkinlikleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme


Özet Görüntüleme: 162 / PDF İndirme: 92

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10896708

Anahtar Kelimeler:

Aile Rekreasyonu, Aile İçi Boş Zaman, Aile Zamanı, Aile Yaşamı, COVID-19

Özet

Aile yaşamında önemli bir yere sahip olan boş zaman, aile üyelerinin eğlenceli faaliyetlerle bir araya gelerek etkileşimde bulunmaları, iletişimlerini güçlendirmeleri ve yeni şeyler öğrenmeleri için fırsatlar sunmaktadır. Boş zamanı değerlendirme süreçlerinde aile bireyleri arasındaki paylaşımlar; ailelerin birbirleriyle derin bağlar kurmaları, problem çözmeleri ve ilişkilerini güçlendirmeleri gibi birçok olumlu etkisi araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmanın inceleme konusu ebeveynlerin ve çocukların serbest zamanlarında veya rekreasyonel etkinliklerde birlikte geçirdikleri zaman olan aile boş zamanıdır. Aile boş zamanı konusunda yapılan Türkiye’deki çalışmalar incelenmiş gelecekteki araştırmalara katkıda bulunması amaçlanmıştır. Çalışmada aile, boş zaman ilişkisi ve aile boş zamanı kavramsal olarak açıklanarak literatürdeki durumu değerlendirilmiştir. Türkiye’de “Aile Boş Zamanı” konusuna nasıl katkı yapıldığı sorusuna yanıt bulabilmek ve bu alanda bir durum tespiti yapmak amaçlanmıştır. Bu konuda yapılan tarama sonucu ulaşılan çalışmalar sistematik derleme yöntemi ile listelenerek konu ile ilişkisi yönünde değerlendirilmiştir. Ayrıca COVID-19 ile değişen aile boş zamanı davranışları ve değişen rekreasyon etkinlikleri kapsamında aile davranışına yansıyan bazı pratik uygulamalara da başlıklar altında değinilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Agate, J., Zabriskie, R., Agate, S. T., & Poff, R. (2009). Family Leisure Satisfaction and Satisfaction with Family Life. Journal of Leisure Research, 205-223.

Andreja, B.-Z., Merkas, M., & Sverko, I. (2011, May). Quality of Life and Leisure Activities: How Do Leisure Activities Contribute to Subjective Well-Being? Social Indicators Research, 102(1), 81-91. www.eric.ed.gov: https://eric.ed.gov/?id=EJ919972 adresinden alındı

Arundell, L., Veitch, J., Sahlqvist, S., Uddin, R., Ridgers, N., Salmon, J. & Parker, K. (2021). Changes in Families’ Leisure, Educational/Work and Social Screen Time Behaviours before and during COVID-19 in Australia: Findings from the Our Life at Home Study. Int. J. Environ.Res. Public Health (18).

Baker, K., & Thorp, K. (2021). Family Leisure Planning and Covid-19. Temple University Collaborative on Community Inclusion of Individuals wiith Psychiatric Disabilities.

Britannica, T. (2017, Aralık 15). "Family". Encyclopedia Britannica. 03 19, 2021 tarihinde https://www.britannica.com/topic/family-kinship adresinden alındı

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., Ş., & Karadeniz, Ş. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

Caringal-Go, J., Teng-Calleja, M., Bertulfo, D., & Manaois, J. (2022). Work-life balance crafting during COVID-19: exploring strategies of telecommuting employeesexploring in the Philippines. Community, Work & Family, 25(1), 112-131.

Carlson, Wilson, Baltazar, Duman, Peltola, & Saarikallio. (2021). The Role of Music in Everyday Life During the First Wave of the Coronavirus Pandemic: A Mixed-Methods Exploratory Study. Front. Psychol.

Collins, D., Jordan, C., & Coleman , H. (2010). An Introduction to Family Social Work. Brooks/Cole Cengage Learning.

Corpuz, J. (2021, June). Adapting to the culture of ‘new normal’: an emerging response to COVID-19. Journal of Public Health, 43(2), e344-e345.

Çolakoğlu, Ü., Yurcu, G., & Avşar, M. (2021). Social isolation, anxiety, mental well-being and push travel motivation: the case of COVID-19 in Turkey. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 26(11), 1173-1188. doi:10.1080/10941665.2021.1981415

Gammon, S., & Ramshaw, G. (2020). Distancing from the Present: Nostalgia and Leisure in Lockdown. Leisure Sciences, 131-137.

Glenn , N., & Weaver, C. (1981). The Contribution of Marital Happiness to Global Happiness. Journal of MArriage and Family, 43(1), 161-168.

Grabowska, J. (2019). Recreational Space -Forms, Transformations and Innovative Trends in Development. 7-16.

Hanner. (2022). Life after COVID-19: road to recovery in the new normal. www.hanner.com

Jacobsen, J., Farstad, E., Higham, J., Hopkins, D., & Landa-Mata, I. (2021). Travel discontinuities, enforced holidaying-at-home and alternative leisure travel futures after COVID-19. Tourism Geographies.

Jepson, A. S. (2019). Making positive family memories together and improving quality-of-life through thick sociality and bonding at local community festivals and events. Tourism Management, 34-50.

Junová, I. (2020). Leisure Time in Family Life. Contemporary Family Lifestyles in Central and Western Europe.Springer, Cham.

Karaküçük, S., & Akgül, B. M. (2016). Ekorekreasyon, Rekreasyon ve Çevre. Ankara: Gazi Kitabevi.

Lashua, B., Johnson, C. W, C., & Parry, D. (2020). Leisure in the time of coronavirus: A rapid response special. Leisure Sciences, 1-6.

Li, X., Liu, J., Su, X., Xiao, Y., & Changbin, X. (2022). Exploration of Leisure Constraints Perception in the Context of a Pandemic: An Empirical Study of the Macau Light Festival. Frontiers in Psychology.

Lietz, P., Dix, K., Tarabashkina, L., O’Grady, E., & Ahmed, S. (2020). Family fun: a vital ingredient of early adolescentshaving a good life. Journal of Family Studies, 26:3, 459-476. doi:10.1080/13229400.2017.1418410

Melton, K., & Zabriskie, R. (2016). In the pursuit of happiness all family leisure is not equal. World Leisure Journal, 311-326.

Metin, T. C., Katırcı, H., Sarıçam, S., & Çabuk, A. (2017). Rekreasyon Aktivite Türleri ve Rekreasyon Aktivitelerinin Kategorleştirilmesine İlişkin Bir Envanter Çalışması. Journal of Social Sciences, 547-561.

Mukherjee, U. (2020). Rainbows, Teddy Bears and ‘Others’: The Cultural Politics of Children’s Leisure Amidst the COVID-19 Pandemic. Leisure Sciences, 24-30.

Roberts, K. (2020). Locked down leisure in Britain. Leisure Studies, 39(5), 617-628. doi:10.1080/02614367.2020.1791937

Rogers-Jarrell, T., & Meisner, B. (2021). Exploring older adults’ lived experiences of COVID-19: A narrative inquiry study. Innovation in Aging, 5(1), 882.

Ruiz, R., Emeterio, M., Ocon, M., & Arazuri, E. (2019). Family Leisure, Self-Management, and Satisfaction in Spanish Youth. Front. Psychol.

Schwaba, K., & Dustin, D. (2015). Towards a model of optimal family leisure. Annals of Leisure Research, 18(2), 180-204. https://doi.org/10.1080/11745398.2015.1007881 adresinden alındı

Shaw, S. M. (1997). Controversies and contradictions in family leisure: An analysis of conflicting paradigms. Journal of Leisure Research, 29(1), 98-112.

Sivan, A. (2020). Reflection on leisure during COVID-19. World Leisure Journal, 296-299.

Smith, G. (2020). By Bread Alone: Baking as Leisure, Performance, Sustenance, During the COVID-19 Crisis. Leisure Sciences, 36-42.

Szcześniak, M. (2020). Family Functioning and Life Satisfaction: The Mediatory Role of Emotional Intelligence. Psychology research and behavior management, 13, 223–232.

Tarhan, N. (2021). Gelenekten Modernizme Ailede Yeni Doğrular. Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile, Aile Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 72-79). Ankara: Semih Ofset.

Trussel, D., & Jeanes, R. (2021). Families, Sport, Leisure and Social Justice. London: Routledge.

Türer, C. (2021). Bütünden Parçaya Bakmak : Toplumdan Aileye. Disiplinler arası Yaklaşım ile Aile Kongresi Bildiriler Kitabı, (s. 369-382). Ankara.

Walton, K. M. (2019). Leisure Time and family functioning in families living with autism spectrum disorder. Autism : the international journal of research and practice, 23(6), 1384–1397.

Zabriskie, R., & McCormick, B. (2001). The Influences of Family Leisure Patterns on Perceptions of Family Functioning. Family Relations, 50(3), 281-289.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

Sergen, Y., & Yaylı, A. (2024). Aile Boş Zamanı ve COVID-19 ile Değişen Aile Rekreasyon Etkinlikleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), 58–81. https://doi.org/10.5281/zenodo.10896708

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri